Tiedotteet

Mitä on robotisaatio?

03.10.2017 13:00:00

Mitä robotisaatiolla tarkoitetaan?

Robotisaatiolla tarkoitetaan fyysisen toimintaympäristön laitteistamista. Erilaisten teollisuus-, palvelu-, hoiva-, armeija- tai viihderobottien avulla tehtäviä ja palveluja voidaan automatisoida ja niitä voidaan tuottaa virheettömämmin kuin ihmistyövoimalla.

Laitteiden toisiinsa kytkeytyminen sekä niiden verkostoituminen, internet of
things, rakentaa alustan, joka tekee mahdolliseksi myös uuden tiedon luomisen ja välittämisen.


< Palaa takaisin