Tiedotteet

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT, KANNATTAVUUS EDELLISTÄ VUOTTA HEIKOMPI

27.10.2015 15:00:00

Destian osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIV...

Destian osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2015

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT, KANNATTAVUUS EDELLISVUOTTA HUONOMPI

• Liikevaihto nousi 8,4 prosenttia ja oli 331,8 (306,0) miljoonaa euroa.
• Liikevoitto oli 7,9 (11,4) miljoonaa euroa.
• Tilauskanta kehittyi positiivisesti, ja oli 753,0 (658,7) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli 14,3 prosenttia.
• Käyttöpääoma nousi katsauskaudella selvästi myyntisaamisten kasvaessa.
• Työturvallisuus parani edelleen ja oli erinomaisella tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna: 7,1 (9,8).
• Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna 2015.

Konserni Destia Group Destia Group Destia Group Destia-alakonserni Destia Group Destia-alakonserni
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 7-9/2015 7-9/2014 1-9/2015 1-9/2014 7-12/2014 1-12/2014
Liikevaihto 152,2 136,3 331,8 306,0 261,8 431,5
Liikevoitto 11,5 9,3 7,9 11,4 12,5 15,1
% liikevaihdosta 7,6 6,9 2,4 3,7 4,8 3,5
Katsauskauden tulos 8,3 3,4 3,6 7,8 5,5 10,5
% liikevaihdosta 5,5 2,5 1,1 2,5 2,1 2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,3 22,4 9,2 20,9
Tulos/osake EUR 104,09 42,49 45,46 68,59
Omavaraisuusaste, % 28,3 33,0 29,4 34,3
Nettovelkaantumisaste, % 86,0 -4,0 42,4 -41,2
Henkilöstö keskimäärin 1 505 1 520 1 502 1 502
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 7,1 9,8 9,3 9,3
Tilauskanta katsauskauden lopussa 753,0 658,7 628,2 628,2
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden


Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Olen tyytyväinen tilauskantamme ja liikevaihtomme kasvuun läpi koko katsauskauden haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Erityisesti tilauskantamme on kehittynyt varsin myönteisesti huolimatta uusien urakoiden edelleen tiukkana jatkuvasta kilpailutilanteesta.

Edellisellä vuosineljänneksellä jouduimme laskemaan tulosennustettamme. Kuitenkin kolmannen vuosineljänneksen liikevoittomme oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Katsauskaudella kannattavuuttamme heikensivät erityisesti yksittäiset epäonnistuneet hankkeet. Kannattavuuden parantamiseksi panostamme edelleen etenkin riskienhallintaan ja kannattavuuden seurantaan projektin koko elinkaaren ajan.

Olemme strategiamme mukaisesti onnistuneet kasvattamaan yksityissektorin tilauksien määrää tilauskannassamme, mikä kertoo asiakas- ja myyntityön kehittämisen tuloksellisuudesta. Katsauskaudella solmimme myös sopimuksen Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajentamisurakasta.  Hanke on Destian ensimmäinen allianssimallilla toteutettava hanke. Erityisen vaativassa työympäristössä toteutettavassa hankkeessa hyödynnämme vahvaa monipuolista infra-alan osaamistamme. Yhteistyössä toteutettava projekti tulee olemaan merkittävä suurprojektilisä tilauskantaamme.

Katsauskaudella toteutimme ulkopuolisen tahon suorittamana vuosittaisen henkilöstötutkimuksen, jonka tuloksiin olen erityisen tyytyväinen. Tulokset kehittyivät edelleen positiivisesti. Tutkimuksen kokonaiskeskiarvo 3,81 asteikolla 1–5 nousi edellisvuoteen verrattuna (3,79), ollen vertailuyritysten keskiarvoa korkeampi. Myös työturvallisuustasomme parani entisestään, ja tapaturmataajuutemme oli erinomaisella tasolla (7,1). Jatkamme henkilöstön ja työturvallisuuden kehittämistä jatkossakin strategiamme mukaisesti.”

Näkymät vuodelle 2015

Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö on edelleen haastava talouden epävarmuuden jatkuessa. Inframarkkina supistuu kuluvana vuonna. Eri ennustelaitosten ennusteiden mukaan kasvua on näkyvissä ensi ja sitä seuraavana vuonna. Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu jatkuu tiukkana. Kysyntä on vakaata, mutta kilpailtavat kohteet ovat kooltaan aiempaa pienempiä.

Destian edellisvuotta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektihallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Yhtiö keskittyy erityisesti toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi.

Markkinaohjeistus

Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna 2015.

Vantaalla 27.10.2015

Destia Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen
Destia julkaisee vuoden 2015 tilinpäätöksen 11.2.2016.


< Palaa takaisin