Tiedotteet

Kaarinan Lakarin alueelle suunnitteilla kierrätyspaikka

04.03.2013 12:32:00

Destia Oy suunnittelee Kaarinan kaupungissa sijaitsevalle Lakarin alueelle ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikkaa sekä tilapäistä asfalttiasemaa.

Destia Oy suunnittelee Kaarinan kaupungissa sijaitsevalle Lakarin alueelle ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikkaa sekä tilapäistä asfalttiasemaa. Kierrätysalueella otetaan vastaan louhetta, puhtaita maita, purkubetonia, ‐asfalttia ja ‐tiiliä. Vastaanotetut ainekset jalostetaan murskaamalla ja seulomalla, minkä jälkeen tuotteet myydään uudelleen hyödynnettäväksi.

Hankealue sijaitsee noin 3,5 kilometrin etäisyydellä Kaarinan kaupungin keskustasta entisellä maankaatopaikalla. Hankkeesta vastaa Destia Oy, konsulttina toimii Promethor Oy ja hankkeen YVA-yhteysviranomainen on Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnissä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaan ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikka vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin, jossa selvitetään hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Destian käynnistää arviointimenettelyn maaliskuun alussa ja esittää ne arviointiselostuksessa, joka tehdään arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. Arviointimenettely valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä, minkä jälkeen Destia hakee alueelle ympäristölupaa.

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 12. maaliskuuta Kaarinassa.

Lue lisää Lakarin kierrätyspaikka

Lisätietoa:
Destia Oy,
ympäristöpäällikkö Maarit Salonoja, p. 040 866 8615
maa-ainespäällikkö Kari Lappalainen, p. 040 546 0106
myyntipäällikkö Risto Marttila, p. 040 180 2777


< Palaa takaisin