Tiedotteet

Helsingin Sanomien juttu Destian ja Länsimetron välisestä oikeudenkäynnistä harhaanjohtava

28.09.2017 09:51:23

Maanantaina 25.9.2017 julkaistiin Helsingin Sanomien verkkosivuilla ja seuraavana päivänä 26.9.2017 lehdessä artikkeli koskien käräjäoikeuden tuomiota Destian ja Länsimetron välisessä riita-asiassa. Destia haluaa tuoda esiin seuraavat seikat artikkelin sisältöön liittyen.

Artikkelin otsikko on harhaanjohtava. Destian tekemät työt ml. salaojien asennukset ovat perustuneet tilaajan kanssa allekirjoitettuun sopimukseen ja sen allekirjoituksen jälkeen sovittuihin muutoksiin. Destia ei ole tehnyt urakassa töitä ilman asianmukaista perustetta saatikka johtanut asiakasta harhaan. Tämän kaltainen toiminta ei ole Destian arvojen mukaista.

Kyse on sopimuksen tulkinnasta, josta käräjäoikeus on esittänyt oman näkemyksensä. Destia on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun.

Destian kanta on, että olemme tehneet vain tarpeellisia jatkoksia, jotka ovat kuuluneet Destian sopimuksen mukaiseen pääsuoritusvelvollisuuteen. Niitä ei ole tehty kenenkään tilaamatta.

Lisäksi jutussa todetaan virheellisesti, että Destia maksaisi Länsimetron oikeudenkäyntikulut. Käräjäoikeus määräsi Destian osallistumaan kuluihin ja maksamaan niistä osan, ei siis koko summaa.

Lisätietoa: Destian lakiasiainjohtaja Aki Markkola, p. 0400 685 669

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin