Tiedotteet

Destian varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

27.03.2013 11:15:00

Destia Oy:n 18.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Destia Oy:n 18.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määrän viideksi ja nimitti hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Karri Kaitueen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kalevi Alestalo, Elina Engman, Matti Mantere ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot entisellään.

Tilikaudeksi 2013 yhtiökokous valitsi Destia Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen toimintaa tukemaan nimitettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa kaksi valiokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Mantereen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Karri Kaitueen. Jäseniksi valittiin lisäksi Kalevi Alestalo ja Elina Engman.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Matti Mantere sekä jäseniksi Kalevi Alestalo ja Solveig Törnroos-Huhtamäki.

Lisätietoa:
toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000


< Palaa takaisin