Tiedotteet

Destian varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

20.03.2014 15:30:00

Destia Oy:n 20.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Destia Oy:n 20.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määrän viideksi ja nimitti hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Karri Kaitueen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kalevi Alestalo, Elina Engman, Matti Mantere ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot entisellään.

Tilikaudeksi 2014 yhtiökokous valitsi Destia Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Solveig Törnroos-Huhtamäen. Hallituksen toimintaa tukemaan nimitettiin kaksi valiokuntaa: nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Karri Kaitue sekä jäseniksi Kalevi Alestalo ja Matti Mantere.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä jäseniksi Kalevi Alestalo ja Elina Engman.

 

 

Lisätietoa: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000

 


< Palaa takaisin