Tiedotteet

Destian tilinpäätös vuodelta 2019 on julkaistu

04.03.2020 15:09:43

Vuonna 2019 Destian liikevaihto kasvoi 569,9 (550,3) miljoonaan euroon, mutta kannattavuus heikkeni edellisvuoteen verrattuna liikevoiton ollessa 12,3 (16,7) miljoonaa euroa.

Tulosta paransivat kunnossapidon hyvin onnistuneet hankkeet, mutta sitä heikensivät merkittävästi kustannusylitykset yksittäisissä hankkeissa. Korjaavat toimenpiteet on aloitettu, ja projektinhallinnan parantaminen on keskeinen painopistealue vuonna 2020. 

Tilauskanta 

2019 käynnissä oli useita mittavia hankkeita, mm. Lahden eteläinen kehätie, Valtatie 4 parantaminen Äänekosken pohjoispuolella sekä Valtatie 5 parantaminen Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Merkittäviä vuoden aikana valmistuneita kohteita olivat mm. Valtatie 4 Oulun kohdalla sekä Laitaatsalmen silta Savonlinnassa. 

Usealle vuodelle jakautuva tilauskanta kehittyi myönteisestvuoden aikana ja oli joulukuun lopussa vuodentakaista suurempi ollen 763,6 (732,7miljoonaa euroa. Vuoden aikana solmittiinkin useita merkittäviä uusia sopimuksia, kuten Valtatie 4 Kirri-Tikkakoski STk-hankkeen toteutusvaiheE18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, Turun keskusta-alueen infran kunnossapidon allianssiurakka sekä Porin uusi hiiliterminaali. Lisäksi loppuvuodesta voitettiin useita sopimuksia, joiden allekirjoitus siirtyi vuodelle 2020. Maanteiden hoitourakkamallin mukaisista hoitourakoista vuosille 2019-2024 voitettiin 9 kilpailutuksessa olleista 17:sta, mikä kasvatti Destian markkinaosuutta hoitourakoissa.

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 

1-12/2019 

1-12/2018 

1-12/2017 

1-12/2016 

1-12/2015 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto 

569,9 

550,3 

478,7 

493,2 

462,8 

Liiketulos 

12,3 

16,7 

13,1 

14,1 

12,9 

% liikevaihdosta 

2,2 

3,0 

2,7 

2,9 

2,8 

Liiketulos, vertailukelpoinen 

11,2 

16,7 

15,1 

12,5 

7,4 

% liikevaihdosta 

2,0 

3,0 

3,2 

2,5 

1,6 

Katsauskauden tulos 

9,1 

12,8 

12,6 

5,7 

6,7 

% liikevaihdosta 

1,6 

2,3 

2,6 

1,2 

1,5 

Oman pääoman tuotto, % **) 

11,4 

15,8 

15,9 

7,6 

9,5 

Omavaraisuusaste, % 

32,8 

32,7 

34,5 

33,5 

31,2 

Sijoitetun pääoman tuotto, % **) 

9,6 

13,4 

10,7 

11,1 

9,4 

Nettovelkaantumisaste ***) 

41,8 

4,6 

28,5 

35,3 

32,6 

Henkilöstö keskimäärin 

1 703 

1 658 

1 572 

1 492 

1 505 

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 

5,6 

5,8 

10,5 

5,9 

7,6 

Tilauskanta katsauskauden lopussa 

763,6 

732,7 

696,2 

708,0 

717,4 

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuodesta 2017 alkaen luku sisältää Destia Engineering Oy:n. 

**) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa käytetty vuoden 2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018. 

***) Destia Group – konserni on vuoden 2019 alusta noudattanut IFRS16 standardia vuokrasopimusien osalta. Standardin käyttöönotto kasvatti konsernin taseen varoja ja velkoja 14,1 miljoonaa euroa jonka johdosta nettovelkaantumisaste on noussut merkittävästi vertailuvuodesta. 

 

Henkilöstö

Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli hieman vuoden takaista pienempi ollen 1651 (1676). Kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita oli ennätyksellisen paljon eli 259 (244)Destian tavoitteena on olla infa-alan halutuin ja arvostetuin työnantaja. Henkilöstöjohtamisen käytänteitä kehitettiin vuoden aikana määrätietoisesti. Muun muassa henkilöstön tyytyväisyyden mittaaminen uudistettiin. Kerran vuodessa tehtävän kyselyn sijaan toteutettiin kolme kertaa vuodessa pulssikyselyt, joissa mitataan mm. johtamislupauksen toteutumista, arvojen mukaista toimintaa ja yrityskulttuurin kehittymistä. Työnantajamielikuva vahvistui vuoden aikana myös ulkoisesti, kun Universumin Ihanteellisimmat työnantajat -tutkimuksessa Destia nousi tekniikan alan opiskelijoiden keskuudessa sijalta 80 sijalle 35 ja tekniikan alan ammattilaisten keskuudessa sijalta 108 sijalle 45.   

Työturvallisuus

Turvallisuuden eteen tehtävä työ näkyi turvallisuushavaintojen määrässä. Niitä kertyi vuonna 2019 yli 5 000 kappaletta, mikä on noin 2,5-kertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä oli samalla tasolla edellisvuoden kanssa. Vuoden kumulatiivinen tapaturmataajuus on 5,6Vuosi oli työturvallisuuden kannalta kuitenkin synkkä, sillä Destian työmailla sattui aliurakoitsijoille kaksi hengen vaatinutta onnettomuutta.

Strategian toimeenpano käynnistettiin

Destian strategia uudistettiin vuoden 2018 lopulla, ja sen toimeenpano käynnistyi vuonna 2019. Vuoden aikana muun muassa toteutettiin organisaatiouudistusjatkettiin yrityskulttuurin uudistamista ja syvennettiin liiketoimintaryhmäkohtaisia suunnitelmia. Strategian tavoitteiden saavuttamista edistetään yhtiötasoisilla voitettavilla taisteluilla, joita ovat Tuottavuuden edelläkävijä, Pohjolan pelinrakentaja, Innovatiivinen kaupunkikehittäjä ja Voittava joukkue. Tuottavuuden edelläkävijyyteen liittyvä projektinhallinnan parantaminen oli keskeisenä painopisteenä, ja tämä jatkuu määrätietoisesti myös vuonna 2020. 

Tero Kiviniemi, toimitusjohtaja: 

Destian menestyksen tekevät meidän noin 1700 ammattilaista eli Voittava joukkue. Sen varaan rakennamme. Määrätietoinen työ henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi ja kulttuurin uudistamiseksi aloitettiin vuonna 2018. Työtä tehdään kolmessa alaprojektissa, jotka ovat tasapainoiset arvot, innostava johtaminen ja iloiset ihmiset.  

Projektinhallinta on oltava Destian liiketoiminnassa aina fokuksessa. Yksittäisissä hankkeissa tapahtuneista kustannusylityksistä johtuen olemme kiinnittäneet asiaan nyt erityishuomiota, ja tämä työ jatkuu vuonna 2020.”

Destian tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä laatu ja vastuullisuus -kertomus vuodesta 2019 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla: https://www.destia.fi/vuosiraportointi-2019 

Lisätietoa: toimitusjohtaja Tero Kiviniemi

Haastattelupyynnöt Päivi Piirosen kautta, puh. 050 5060008 paivi.piironen@destia.fi

 

 

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin