Tiedotteet

Destian tilinpäätös vuodelta 2018 julkaistu: LIIKEVAIHTO JA -VOITTO KASVOIVAT, TILAUSKANTA ERINOMAINEN

28.02.2019 12:00:00

Destian vuosi 2018 oli onnistunut: yhtiön liikevaihto kasvoi ja kannattavuus sekä työturvallisuus paranivat. Vahva tilauskanta ja uudistettu strategia antavat hyvät lähtökohdat kuluvaan vuoteen.

Destian liiketoiminta kehittyi myönteisesti vuonna 2018. Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani. Käynnissä oli useita suuria projekteja, mm. Laitaatsalmen silta Savonlinnassa, Lahden eteläinen kehätie, Valtatie 4 parantaminen Oulun kohdalla sekä Äänekosken pohjoispuolella sekä Valtatie 5 parantaminen Mikkelin ja Nuutilanmäen välillä. Destia vahvisti asemaansa myös kaupunkirakentamisessa pääkaupunkiseudulla: käynnissä olivat mm. Kansalaistorin rakentaminen Töölönlahdella ja Siltasairaalan pohjarakennusurakka.

Työturvallisuus parani koko Destiassa vuoden aikana. Turvallisuuden parantamiseksi Destiassa kiinnitettiin erityisesti huomiota turvallisuushavaintojen tekemiseen. Lisäksi työturvallisuutta tehostettiin ottamalla käyttöön ns. turvallisuuden pääsäännöt, jotka toimivat yksinkertaistettuina ohjeina ja muistilistoina töitä tehtäessä.

Usealle vuodelle jatkuva tilauskanta kehittyi myönteisesti koko vuoden ajan, ja oli erinomaisen vahva vuoden lopussa. Yhtiö menestyi vuoden aikana hyvin myös uusien toteutusmallien mukaisesti toteutetuissa kilpailutuksissa, mm. voittamalla hoidonjohtourakkana kilpailutetun Hyvinkään alueurakan sekä STk-mallilla (suunnittelun ja toteutuksen sekä kehitysvaiheen sisältävä hanke) kilpailutetut Valtatie 4 parantamisurakat välillä Kello-Räinänperä sekä Kirri-Tikkakoski ja E18 Turun kehätie -hankkeen. Näistä STk-hankkeista ensin mainittu on edennyt toteutusvaiheeseen, ja on näin mukana vuoden 2018 tilauskannassa.

 

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR

1-12
/2018

1-12
/2017

1-12
/2016

1-12
/2015

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 550,3

478,7

493,2

462,8

Liiketulos

 17,1

13,1

14,1

12,9

% liikevaihdosta

 3,1

2,7

2,9

2,8

Liiketulos, vertailukelpoinen

 17,1

15,1

12,5

7,4

% liikevaihdosta

 3,1

3,2

2,5

1,6

Katsauskauden tulos

 13,1

12,6

5,7

6,7

% liikevaihdosta

 2,4

2,6

1,2

1,5

Oman pääoman tuotto, %

 15,9

15,9

7,6

9,5

Omavaraisuusaste, %

 33,6

34,5

33,5

31,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %

13,5

10,7

11,1

9,4

Nettovelkaantumisaste

 4,4

28,5

35,3

32,6

Henkilöstö keskimäärin

 1 658

1 572

1 492

1 505

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)

 5,8

10,5

5,9

7,6

Tilauskanta katsauskauden lopussa **)

 732,7

696,2

708,0

717,4

 *) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2017 alusta luku kattaa myös Destia Engineering Oy:n.
Vertailuluku (Destia ilman Destia Engineering Oy:tä) 8,5 tilikaudelta 2017.

**) Tilauskanta ei sisällä kehitysvaiheessa olevien STk-hankkeiden toteutusvaihetta.  

 

Yrityskulttuurin pohjana arvot ja johtamislupaus

Viime vuonna Destian toimitusjohtajana aloitti Tero Kiviniemi, jonka johdolla aloitettiin yrityskulttuurin kehittäminen ja uudistettiin yhtiön strategia.

Destian yrityskulttuurin perustana ovat vuoden 2018 lopussa julkaistut uudet arvot: rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen sekä johtamislupaus 'Voittavaa joukkuetta valmentaen'.

”Olemme matkalla kohti entistä osallistavampaa ja luovempaa yrityskulttuuria, jonka pohjana ovat johtamislupauksemme ja sitä tukeva arvopohja. Haluamme yhtiönä kehittyä ja vastata jatkossa entistäkin paremmin alan markkinoiden murrokseen ja muuttuviin olosuhteisiin”, toteaa toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.

 

Päämääränä 'Pohjoisen elämän yhdistäminen'

Uuden strategian 2019-2023 mukaisesti Destia kasvattaa itsestään vahvempaa kaupunkikehittäjää muuttuvassa ja entistä vaativamassa toimintaympäristössä. Yhtiö kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta.

Destia tavoittelee nykyistä laajempaa roolia toimialan arvoketjussa. Yhtiön strategiana on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpailukyky, kansainvälinen kasvu valituilla strategisilla alueilla sekä siirtyminen jalostuneempaan liiketoimintaan ja kaupunkikehitykseen yhdessä kumppaneiden kanssa.

"Kilpailuetumme rakennamme asiakaskeskeisyyden, infran tajun, älykkään tuotannon ja innostavan johtamisen varaan. Ensisijaisena tavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Maantieteellisen laajentumisen kärkenä ovat uusiutuvan energian ratkaisut. Destian vahva tilauskanta, uusi strategia sekä asiakastyön ja projektinhallinnan kehitykseen tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan kannattavuuden parantamiselle", Kiviniemi kertoo.

 

Destian tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä laatu ja vastuullisuus -kertomus vuodesta 2018 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla: www.destia.fi/vuosikertomus

Lisätietoa: toimitusjohtaja Tero Kiviniemi ja talous- ja rahoitusjohtaja Sanna Karvonen Haastattelupyynnöt ystävällisesti Destian viestinnän kautta: viestintäpäällikkö Johanna Otranen, p. 040 641 5810, johanna.otranen@destia.fi

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin