Tiedotteet

Destian osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015: LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA KANNATTAVUUDEN HIEMAN HEIKETESSÄ

29.04.2015 09:00:00

Liikevaihto nousi 9,8 prosenttia ja oli 74,3 (67,7) miljoonaa euroa.Liiketu...

  • Liikevaihto nousi 9,8 prosenttia ja oli 74,3 (67,7) miljoonaa euroa.

  • Liiketulos oli -4,8 (-3,9) miljoonaa euroa.

  • Tilauskanta kasvoi 15 prosenttia vuoden 2014 loppuun verrattuna ja oli 721,6 miljoonaa euroa.

  • Työturvallisuuteen panostaminen jatkuu edelleen: tapaturmataajuus katsauskauden lopussa erinomainen: 6,5 (13,3).

  • Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna 2015.

Konserni Destia Group

Destia-alakonserni

Destia Group

Destia-alakonserni

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 1-3/2015 1-3/2014 7-12/2014 1-12/2014
Liikevaihto 74,3 67,7 261,8 431,5
Liiketulos -4,8 -3,9 12,5 15,1
% liikevaihdosta -6,5 -5,8 4,8 3,5
Katsauskauden tulos -4,5 -3,2 5,5 10,5
% liikevaihdosta -6,1 -4,8 2,1 2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 19,8 9,2 20,9
Omavaraisuusaste, % 30,7 49,9 29,4 34,3
Nettovelkaantumisaste, % 85,0 -53,4 42,4 -41,2
Henkilöstö keskimäärin 1 407 1 450 1 502 1 502
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 6,5 13,3 9,3 9,3
Tilauskanta katsauskauden lopussa 721,6 676,2 628,2 628,2

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

 

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Infra-alan markkina heikkeni edelleen alkuvuonna yleisen taloustilanteen jatkuessa epävarmana. Kokonaiskysyntä on kuitenkin varsin kohtuullinen. Tiukassa markkinatilanteessa kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen jo tarjouslaskennassa. Destian tilauskanta kehittyi myönteisesti katsauskaudella, ja on suurempi kuin edellisvuonna sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla.

Liikevaihtomme parani, mutta tuloksemme heikkeni ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet.

Jatkamme edelleen panostusta henkilöstömme kehittämiseen strategiamme mukaisesti. Kuluvana vuonna henkilöstölle suunnatut valmennukset keskittyvät tavoitteellisen asiakastyön ja yhtenäisten toimintatapojen juurruttamiseen. Vahvat panostuksemme myös työturvallisuuden kehittämiseen jatkuvat. Olen tyytyväinen ensimmäisen kvartaalin ennätyksellisen alhaiseen tapaturmataajuuteemme, joka oli 6,5.

Tilauskantamme ja tekemämme toimet asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi antavat hyvät lähtökohdat kannattavuuden ylläpitämiselle pidemmällä aikajänteellä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Arvioimme liikevaihtomme kasvavan hieman, mutta liikevoiton jäävän edellisvuodesta vuonna 2015.”

Destian osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2015 (PDF)

Lisätietoja: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin