Tiedotteet

Destialle kasvustrategia ja uudet taloudelliset tavoitteet

29.10.2013 14:00:00

Destia Oy:n hallitus on vahvistanut yhtiön strategian vuosille 2014-2022 sekä uudet taloudelliset tavoitteet liiketoimintasuunnitelmakaudelle 2014–2016

Destia Oy:n hallitus on vahvistanut yhtiön strategian vuosille 2014–2022 sekä uudet taloudelliset tavoitteet liiketoimintasuunnitelmakaudelle 2014–2016. Strategian keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti inframarkkinassa hyvällä asiakastyöllä ja omaa osaamista hyödyntämällä. Näistä lähtökohdista hallitus asetti liiketoimintasuunnittelukauden taloudellisiksi tavoitteiksi kaudelle 2014–2016:

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5 % vuodessa
  • Liikevoitto 5 % kauden loppuun mennessä
  • Sijoitetun pääoman tuotto > 15 %
  • Omavaraisuusaste > 40 %

Destian ydinliiketoimintaa ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito- ja ylläpito. Destian strategisen kasvun painopistealueet tulevalla kaudella ovat kallio- ja rataliiketoiminnoissa sekä energiarakentamisessa. Destiassa panostetaan vahvasti asiakastyön kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen on edelleen yhtiön strateginen painopistealue.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000


< Palaa takaisin