Tiedotteet

Destia parantaa Viitostien Mikkelin osuutta

15.08.2014 10:40:00

Destia on voittanut Vt 5 Mikkelin osuuden parantamisen. Liikenneviraston kilpail...

Destia on voittanut Vt 5 Mikkelin osuuden parantamisen. Liikenneviraston kilpailuttaman hankkeen urakkasopimus allekirjoitetaan syyskuun alussa hankintalain vaatiman kolmen viikon tiedoksisaantiajan jälkeen.

Valtatie 5 Mikkelin kohta käsittää tieosuuden parantamisen neljän kilometrin matkalla. Urakka-alue alkaa Pitkäjärven eritasoliittymän eteläpuolelta ja päättyy Savilahden sillalle.

Tieosuudelle rakennetaan muun muassa toinen ajorata välille Pitkäjärvi–Kaihu ja lisäkaistat välille Kaihu–Asema. Lisäksi tieosuudella uudistetaan eritasoliittymiä ja parannetaan kevyen liikenteen väyliä. Melusuojausta rakennetaan Urpolan koulun ja tien varren pientaloasutuksen kohdalle. Urakassa huomioidaan myös pohjavesialue rakentamalla mittavat pohjavesisuojaukset.

– Massanvaihtotyöt alkavat syyskuussa heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen Kaihun alueella sekä uudella rakennettavalla ajoradalla, jossa Vitostietä levennetään kaupungin suuntaan. Alkusyksystä aloitamme myös siltojen perustustyöt, Destian työpäällikkö Harri Korhonen kertoo.

Tieosuus valmistuu kokonaisuudessaan loppuvuonna 2017. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 27 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: Destia Oy, työpäällikkö Harri Korhonen, p. 0400 943 596

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin