Tiedotteet

DESTIA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2013: Destia historiansa parhaimpaan tulokseen

13.02.2014 09:00:00

Tammi-joulukuu 2013

  • Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6,5 prosenttia edellisvuotta parempi, tilikauden liikevaihto laski 3,5 prosenttia ja oli 489,7 miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto ylitti selvästi edellisvuoden tason ja oli 18,9 miljoonaa euroa, suhteellinen kannattavuus parani selkeästi edellisvuodesta ja oli 3,9 prosenttia.
  • Konsernin maksuvalmius on erittäin hyvä, ja yhtiö on nettovelaton.
  • Omavaraisuusaste kehittyi myönteisesti ja oli 44,0 prosenttia.
  • Tilauskanta on edellisvuoden tasolla.
  • Työturvallisuuden parantamisessa onnistuttiin hyvin: tapaturmataajuus aleni 10,8:aan.
  • Strategiakauden 2010–2013 taloudelliset tavoitteet saavutettiin sijoitetun pääoman ja omavaraisuusasteen osalta. Myös liikevoittoprosentti ylsi lähes tavoitteeseen haastavasta markkinakehityksestä huolimatta. Liikevaihdon kasvutavoitetta ei saavutettu.
  • Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän hieman alle edellisvuoden.
     
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 10-12/2013 10-12/2012 1-12/2013 1-12/2012
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 143,3 134,6 489,7 507,3
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 5,5 -0,4 18,9 14,0
% liikevaihdosta 3,9 -0,3 3,9 2,8
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 3,3 -1,8 12,5 11,1
% liikevaihdosta 2,3 -1,4 2,6 2,2
Katsauskauden tulos 3,4 -2,4 14,9 10,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,1 12,5
Omavaraisuusaste, % 44,0 35,2
Nettovelkaantumisaste, % -51,6 -40,5
Henkilöstö keskimäärin 1 515 1 591
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 10,8 15,6
Tilauskanta katsauskauden lopussa 593,0 600,8

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden


Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi tilikautta:

”Talouden epävarmuus jatkui vuonna 2013, mikä vaikutti infra-alan toimintaympäristön heikkenemiseen ja rahoituksen saatavuuteen hankkeille. Inframarkkinan lievä lasku päättyneenä vuonna johtui talonrakentamisen hiipumisesta. Volyymitaso pysyi kohtuullisena julkisten infrainvestointien pysyessä vakaana. Kuntamarkkina oli vaisu päättyneenä vuonna, vaikka kasvukunnissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, infrarakentaminen olikin runsasta. Viime vuonna kilpailu hankkeista kiristyi merkittävästi.

Paransimme kannattavuuttamme kolmatta vuotta peräkkäin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Teimme yhtiön historian parhaimman liikevoiton päättyneenä vuonna. Niin absoluuttinen kuin suhteellinen kannattavuutemme ovat selkeästi aiempia vuosia parempia. Vaikka emme voittaneet isoja väylähankkeita odotustemme mukaisesti, kykenimme kirimään näistä aiheutuneita menetyksiä pienemmillä projekteilla. Panostuksemme henkilöstön valmennukseen näkyy nyt parempana projektinhallintana ja kannattavuutena.

Erityisen merkittävää on, että saavutimme strategiakauden 2010–2013 taloudelliset tavoitteet sijoitetun pääoman ja omavaraisuusasteen osalta. Myös liikevoittoprosentti ylsi lähes tavoitteeseen haastavasta markkinakehityksestä huolimatta. Tavoitetta kasvaa ydinliiketoiminnoissamme markkinan kasvua nopeammin emme saavuttaneet. Liikevoittomme on 3,9 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto 22,1 prosenttia ja omavaraisuusaste 44,0 prosenttia.

Tilauskantamme on edellisvuoden lopun tasolla ja suuri osa siitä ulottuu kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Vuosi 2014 aloittaa Destian uuden strategiakauden. Uuden strategiamme keskeinen ydin on kasvaa kannattavasti inframarkkinassa hyvällä asiakastyöllä ja omaa osaamista hyödyntämällä. Tavoitteemme on myös määrätietoisesti jatkaa panostusta työturvallisuuden parantamiseen. Hyvä tilauskantamme yhdessä asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tekemiemme toimenpiteiden kanssa on hyvä perusta kannattavuuden ja kassavirran säilymiselle hyvällä tasolla myös jatkossa. Vaikeasta markkinatilanteesta johtuen Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihto ja liikevoitto jäävät hieman alle edellisvuoden.”

Lisätietoa:
toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 sekä talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485


Destia-konsernin osavuosikatsaus vuoden 2014 ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 6.5.2014.

 

Destia-konsernin tilinpäätöstiedote 2013 (PDF)

 

 


< Palaa takaisin