Tiedotteet

Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013: POSITIIVINEN KEHITYS KOLMANNELLA KVARTAALILLA

29.10.2013 09:00:00

Liikevaihto laski 7,1 prosenttia ja oli 346,4 miljoonaa euroa.

  • Liikevaihto laski 7,1 prosenttia ja oli 346,4 miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto jäi vertailukaudesta ja oli 13,4 miljoonaa euroa, suhteellinen kannattavuus edellisvuoden tasolla.
  • Kolmannen kvartaalin liikevaihto edellisvuoden tasolla ja liikevoitto edellisvuotta parempi.
  • Tilauskanta vahvistui ja oli 672,5 miljoonaa euroa.
  • Yhtiö on nettovelaton, lisäksi pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ennenaikaisesti 20 miljoonalla eurolla.
  • Omavaraisuusaste oli 43,2 prosenttia.
  • Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä jatkui ennätyksellisen pienenä.
  • Destia-konserni arvioi vuoden 2013 liikevaihdon jäävän edellisvuodesta ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

 

Milj. EUR 7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12 1-12/12
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 156,0 156,2 346,4 372,7 507,3
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 13,2 10,3 13,4 14,4 14,0
% liikevaihdosta 8,5 6,6 3,9 3,9 2,8
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 9,9 10,9 9,2 12,9 11,1
% liikevaihdosta 6,3 7,0 2,7 3,5 2,2
Katsauskauden tulos 10,4 11,3 11,4 13,2 10,8
Omavaraisuusaste, % 43,2 36,6 35,2
Nettovelkaantumisaste, % -22,2 -1,6 -40,5
Henkilöstö keskimäärin 1 526 1 613 1 591
Poissoloon johtaneet työtapaturmat *) 10,7 16,2 15,6
Tilauskanta katsauskauden lopussa 672,5 646,4 600,8
* Oman henkilöstön työtapaturmat
   miljoonaa työtuntia kohden

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

"Talouden epävarmuus jatkui katsauskaudella, mikä vaikutti infra-alan toimintaympäristön heikkenemiseen ja rahoituksen saatavuuteen hankkeille. Julkiset infrainvestoinnit ovat pysyneet vakaana, sen sijaan yksityiset infrainvestoinnit ovat supistuneet. Katsauskaudella on käynnistynyt uusia väylähankkeita ja julkisen sektorin suunnitelmissa on myös tulevia suurhankkeita. Kuitenkin infrasuunnittelun ja kiviainestoiminnan markkinat ovat hiljentyneet.

Katsauskaudella liikevaihtomme kehittyi kiristyneessä kilpailutilanteessa edellisvuotta hitaammin, minkä johdosta myös liikevoittomme jäi viime vuodesta. Kolmannen kvartaalin liiketulos oli edellisvuotta parempi. Panostuksemme henkilöstön valmennukseen näkyy parempana projektinhallintana, asiakaspalveluna ja kannattavuutena.

Tilauskantamme on vahva ja suuri osa siitä ulottuu vuosille 2014 ja 2015. Vahva tilauskanta yhdessä projektinhallinnan parantamiseksi tekemiemme toimenpiteiden kanssa on hyvä perusta kannattavuuden paranemiselle ja hyvälle kassavirralle myös jatkossa. Strategiakaudellemme 2010–2013 asettamamme taloudelliset tavoitteet on sijoitetun pääoman tuoton ja omavaraisuusasteen osalta saavutettu. Liikevoittotavoitteemme on 4 prosenttia, sijoitetun pääoman tuottotavoite 15 prosenttia ja omavaraisuusaste 35 prosenttia. Tavoitetta kasvaa ydinliiketoiminnoissamme markkinan kasvua nopeammin ei tulla saavuttamaan.

Arvioimme Destia-konsernin vuoden 2013 liikevaihdon jäävän edellisvuodesta ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla."

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 3022 485

Taloudellinen tiedottaminen 2013

Destia julkaisee vuoden 2013 tilinpäätöksen 13.2.2014.

Lue Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 (PDF)

 


< Palaa takaisin