Tiedotteet

Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014: TILAUSKANTA KASVUSSA JA KASSA EDELLEEN VAHVA

06.05.2014 09:00:00

Liikevaihto laski 13,3 prosenttia ja oli 67,7 miljoonaa euroa.

  • Liikevaihto laski 13,3 prosenttia ja oli 67,7 miljoonaa euroa.
  • Liiketulos jäi vertailukaudesta ja oli -3,9 miljoonaa euroa.
  • Kassa oli edelleen vahva ja yhtiö on nettovelaton.
  • Tilauskanta kasvoi 18 prosenttia vuoden 2013 loppuun verrattuna ja oli 676,2 miljoonaa euroa, ollen kuitenkin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla.
  • Henkilöstön kehittämiseen panostaminen jatkuu, painopisteenä vuonna 2014 tavoitteellinen asiakastyö sekä työturvallisuuden parantaminen.
  • Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän hieman alle edellisvuoden.

 

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 1-3/2014 1-3/2013 1-12/2013
 
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 67,7 78,1 489,7
Liiketulos, jatkuvat toiminnot -3,9 -2,2 18,9
% liikevaihdosta -5,8 -2,9 3,9
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -3,2 -1,9 12,5
% liikevaihdosta -4,8 -2,5 2,6
Katsauskauden tulos -3,2 -0,3 14,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,8 13,8 22,1
Omavaraisuusaste, % 49,9 39,1 44,0
Nettovelkaantumisaste, % -53,4 -25,2 -51,6
Henkilöstö keskimäärin 1 450 1 462 1 515
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 13,3 6,2 10,8
Vertailukelpoinen tilauskanta
katsauskauden lopussa
676,2 706,9 574,6
*) Työtapaturmat miljoonaa
työtuntia kohden

 

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Talouden epävarmuuden jatkuminen supistaa infra-alan markkinaa kysynnän säilyessä silti kohtuullisena. Uusia, isoja urakoita tulee niukemmin tarjolle, mikä kiristää kilpailua. Kuluvan vuoden liikevaihdolle tuo haastetta tilauskannan edellisvuotta alempi taso ja erityisesti edellisvuoden heikko menestyminen suurprojektien kilpailutuksissa. Katsauskaudella tilauskantamme kuitenkin kehittyi myönteisesti sekä ydinliiketoiminnoissa että strategisen kasvun painopistealueilla.

Katsauskaudella käytiin kolme maanteiden kunnossapidon alueurakkakierrosta. Destia onnistui kilpailutuksissa varsin hyvin ja säilytti markkina-asemansa. Ratarakentamistamme vahvistaa tekemämme sopimus Länsimetron ratalinjan päällysrakenteen rakentamisesta noin 14 kilometriä pitkään kaksoistunneliin. Solmimme myös useita sopimuksia energiarakentamisessa.

Panostamme kuluvana vuonna vahvasti asiakastyön kehittämiseen. Henkilöstön kehittäminen on edelleen Destian strateginen painopistealue. Tänä vuonna henkilöstölle suunnatut valmennukset keskittyvät tavoitteelliseen asiakastyöhön. Jatkamme voimakkaasti myös työturvallisuuden kehittämistä.

Tilauskantamme yhdessä asiakastyön ja projektinhallinnan parantamiseksi tekemiemme toimenpiteiden kanssa on hyvä perusta kannattavuuden ja kassavirran säilymiselle hyvällä tasolla myös pidemmällä aikavälillä jatkossa. Vuoden 2013 suurprojektien kilpailutuksen heikon menestymisen vuoksi arvioimme Destia-konsernin vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton jäävän hieman alle edellisvuoden.”

 

Destia-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2014 (pdf)

  

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

  

Taloudellinen tiedottaminen 2014
Destia julkaisee osavuosikatsaukset tammi-kesäkuulta 8.8.2014 ja tammi-syyskuulta 28.10.2014.


< Palaa takaisin