Tiedotteet

Destia käynnisti työt valtatie 5 Mikkelin kohta -hankkeella

15.09.2014 15:00:00

Valtatie 5 Mikkelin kohdan työt alkoivat maanantaina 15.9.2014. Destian urakoima...

Valtatie 5 Mikkelin kohdan työt alkoivat maanantaina 15.9.2014. Destian urakoimalla hankkeella rakennetaan toinen ajorata Pitkäjärven ja Kaihun eritasoliittymien välille sekä lisäkaistoja Kaihun ja Aseman eritasoliittymien välille. Urakka valmistuu syksyllä 2017.

Tienrakennustyöt käynnistyvät Kaihun alueen ramppien massanvaihtotöillä. Samanaikaisesti aloitetaan myös uuden nykyisen Vt 5 pohjoispuolelle sijoittuvan tielinjauksen maansiirtotyöt Pitkäjärven ja Kaihun välillä. Mikkelin kaupungin hulevesilinjaston rakennustyöt aloitetaan lokakuussa.

Uusi ajorata osittain käyttöön jo syksyllä 2015

Siltatyöt alkavat Ristiinantien sillan rakentamisella syyskuun lopussa, ja Sammonkadun sekä Setrikadun risteyssiltojen osalta lokakuun alussa. Uusi tielinja on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2015, jolloin liikenne ohjataan pääosiltaan uudelle väylälle ja päästään keskittymään eteläpuolen tielinjan parannustöihin.

– Joudumme alentamaan ajonopeuksia 50-60 km/h:iin, liikenteen pysäytyksiä tulee jonkin verran ja myös työmaan koneita saattaa liikkua tiellä ajoittain. Toivomme tielläliikkujilta ymmärrystä ja malttia, parannamme tietä yhteiseksi hyväksi, kertoo Destian työpäällikkö Harri Korhonen.

Erityishuomio ympäristön parantamisessa

Valtatien eteläpuolella kulkeva Rinnekatu parannetaan ja siirretään valtatien viereen. Myös kevyen liikenteen yhteyksiä alueella parannetaan. Melusuojauksia rakennetaan Urpolan koulun ja tien varren asutusalueiden kohdalle yhteensä noin 5,2 km:n matkalle.

Pursialan vedenottamon veden laadun turvaamiseksi pohjavesialueella rakennetaan valtatielle pohjavesisuojaus. Sekä valtatieltä että kaupungin alueelta tulevat hulevedet ohjataan jatkossa pohjavesialueen ulkopuolelle. Pilaantuneiden maa-ainesten poistamista tehdään ainakin Setrikadun ja Rinnekadun alueella.

Lisätietoja: Työpäällikkö Harri Korhonen, p. 0400 943 596    

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin