Tiedotteet

Destia julkistaa rakennusalan kunnianhimoisimmat hiilineutraaliustavoitteet

12.10.2021 09:05:00

Destia sitoutuu olemaan hiilineutraali omien päästöjen osalta vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi Destia siirtyy jo vuoden 2021 aikana käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Destia siirtyy myös asteittain fossiilittomien polttoaineiden käyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi Destia vähentää vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia kolmansien osapuolten epäsuoria päästöjä, kuten niiden polttoaineenkulutuksesta sekä betonin, teräksen ja asfaltin tuotannosta syntyviä kasvihuonepäästöjä vuoden 2020 tasoon verrattuna.

Omien päästöjen ilmastopositiivisuustavoitteen saavuttamiseksi Destia tulee kasvattamaan hiilinielujen määrää ja kokoa sitoakseen toimillaan enemmän hiilidioksidia kuin mitä se päästää ilmakehään. Lisäksi Destia vähentää edellä mainittuja epäsuoria päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2020 tasoon verrattuna.  

”Teiden, siltojen, raiteiden ja muun rakennetun ympäristön ja sen kunnossapidon hiilijalanjälki on merkittävä. Vastuullisena toimijana haluamme Destiassa tehdä osamme, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Olemme asettaneet infra-alan kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet ja haluamme tehdä osamme kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan. Myös monet kaupunkiasiakkaamme ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2030, joten olemme hyvässä asemassa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi”, sanoo Destian toimitusjohtaja Tero Kiviniemi.  

Päästövähennysten saavuttamiseksi on uusiutuvan energian käytön lisäksi tärkeä huomioida suunnittelun merkitys rakentamisessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan esimerkiksi optimoida ja vähentää maa- ja kiviaineskuljetuksia ja hyödyntää kiviainesta alueellisesti. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Destian Hämeenkyrönväylän työmaa, jolta siirretään yli 200 000 kuutiota eli yli 10 000 kuorma-autolastillista maa-ainesta Ylöjärven Haverin käytöstä poistetun kultakaivoksen rikastushiekka-alueen peittomaiksi.

Päästöjä voidaan vähentää myös käyttämällä uusio- ja muita vähäpäästöisiä materiaaleja, esimerkiksi ekobetonia, betonimursketta ja teollisuuden sivutuotteita, sekä parantamalla materiaalitehokkuutta.

Hanna Haukilahti, ympäristöpäällikkö, Destia, sähköposti: hanna.haukilahti@destia.fi, puh. 040 182 5319 Destian viestintä, sähköposti: tiedotus@destia.fi

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin