Tiedotteet

Destia Group -konsernin ja Destia-alakonsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2014

13.02.2015 09:00:00

DESTIA GROUP OYJ ALOITTI TOIMINTANSA 1.7.2014DESTIA-ALAKONSERNIN TULOS HYVÄ LIIK...

DESTIA GROUP OYJ ALOITTI TOIMINTANSA 1.7.2014
DESTIA-ALAKONSERNIN TULOS HYVÄ LIIKEVAIHDON ALENEMISESTA HUOLIMATTA

  • Destia-alakonsernin liikevaihto oli 431,5 (489,7) miljoonaa euroa.

  • Destia-alakonsernin liikevoitto oli 15,1 (18,9) miljoonaa euroa.

  • Tilauskanta vuoden lopussa oli vahva ja edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla ollen 628,2 miljoonaa euroa.

  • Destia-alakonsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 20,9 prosenttia ja omavaraisuusaste 34,3 prosenttia.

  • Työturvallisuus parani uuteen ennätykseen: poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä eli tapaturmataajuus aleni 9,3:een (10,8).

  • Destia Group -konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 9,2 prosenttia ja omavaraisuusaste 29,4 prosenttia.

  • Ahlström Capitalin ja Suomen valtion kauppasopimus Destian koko osakekannan ostamisesta toteutui 1.7.2014.

  • Destia Group Oyj laski liikkeeseen 65 miljoonan euron viisivuotisen joukkovelkakirjalainan.

  • Destian vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan nousevan, mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta.

Destian toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi tilikautta:

”Vuoden 2014 liiketuloksemme on hyvä liikevaihtomme alenemisesta ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Edellis- ja alkuvuoden heikko menestyminen suurprojektien kilpailutuksissa aiheutti liikevaihtohaasteen, johon emme kyenneet vastaamaan. Kilpailu urakoista jatkui tiukkana koko vuoden, mutta tilauskantamme kehittyi kuitenkin myönteisesti. Tilauskantamme on suurempi kuin edellisvuonna ja jakaantuu aiempaa useammalle vuodelle.

Olemme panostaneet henkilöstömme kehittämiseen Destian strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Vahvat panostuksemme osaamisen ja asiakastyön sekä työturvallisuuden kehittämiseen ovat tuottaneet tulosta. Erityisen tyytyväinen olen työturvallisuutemme merkittävään parantumiseen. Tapaturmataajuutemme on ennätyksellisen alhainen.

Destian koko osakekanta siirtyi tilikaudella yrityskaupan johdosta yksityiseen omistukseen. Olemme luoneet viime vuosien aikana liiketoimintojamme vahvistamalla vankan perustan, jolle rakennamme kannattavaa kasvua yksityisessä omistuksessa.

Tilauskantamme sekä asiakastyön ja projektihallinnan parantamiseksi tekemämme toimet antavat hyvät lähtökohdat liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Arvioimme liikevaihtomme kasvavan hieman, mutta liikevoiton jäävän edellisvuodesta vuonna 2015.”

Destia Group -konsernin ja Destia-alakonsernin tilinpäätöstiedote 2014 (PDF)

Lisätietoja: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485


< Palaa takaisin