Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Tiedolla korjausvelkaa lyhentämään

pe 22. marraskuuta 2019 11.20.00

Destia aloitti viime kesänä yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa kunnianhimoisen hankkeen. Tarkoituksena on kartoittaa kaupungin koko 30 kilometrin katuverkko.

”Olemme käynnistäneet tieympäristön pilottimittaukset laserskannerilla. Jatkossa palettiin lisätään muita mittauksia ja tietolähteitä”, kertoo Destian tiestötietopalvelut-yksikön päällikkö Arto Kuskelin.

”Kokeilun tarkoituksena on selvittää, mitkä tiedot edistävät parhaiten katu- ja infraympäristön tilan selvittämistä, korjausvelan määrittämistä, tulevaisuuden rahoitustarpeen arviointia ja ennakoivaa kunnossapitoa."

"Lisätyn tiedon avulla pyritään tehostamaan infraomaisuuden hallintaa ja sitä kautta pienentämään katuverkon ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.”

Aikaisemmissa kartoituksissa on keskitytty esimerkiksi jonkin kaupungin tai kunnan pääkatuihin tai vain muutamiin tunnuslukuihin. Nyt tavoitteena on mallintaa koko katuverkko rakenteista koko ympäristöön.

”Kun skannaamme koko katuympäristön, mukaan tulevat liikennevirrat, ajoneuvojakaumat, katujen pintakunto ja rakenteet, katukivet, kaivot, valaisinpylväät, bussikatokset, roskikset ja niin edelleen. Perimmäisenä tavoitteena on tehdä 3D-malli koko infraomaisuudesta.”

”Tie- ja katuverkon kunnosta syntyy koko ajan valtava määrä dataa. Sitä voi hyödyntää täysin uusilla tavoilla infraomaisuuden hallinnassa", Kuskelin toteaa.

Hankkeen idea on tutkia sitä, miten katu- ja tieverkosta kertyvää dataa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin. Dataa kertyy paljon, mutta sitä ei osata vielä hyödyntää täysimittaisesti.

”Me Destiassa esimerkiksi keräämme ihan arkisessa työssämme valtavat määrät dataa väylien kunnosta ja liikennevirroista. Lisäksi muun muassa tienkäyttäjät ja vaikkapa teleoperaattorit synnyttävät koko ajan uutta dataa. Voisimmeko kerätä kaiken tämän datan yhteen ja hyödyntää sitä väylien ylläpidossa?” Arto Kuskelin pohtii.

Hän hahmottelee jopa täysin uudenlaista mallia infraomaisuuden haltijan – valtion, kuntien ja kaupunkien – ja kunnossapidosta vastaavan organisaation, kuten Destian välille.

”Infraomaisuuden hallinnointi ei ole edennyt samaa tahtia digikehityksen kanssa. Mittaustekniikat ovat kehittyneet isoin askelin. Tulokset ovat tarkempia ja kattavampia, tietolähteitä on enemmän, datamäärät ovat lisääntyneet. Kunta tai kaupunki antaa meille valmiit speksit, mitä mitata ja tutkia, mutta määrittelyt eivät mahdollista koko potentiaalin hyödyntämistä”, Kuskelin kuvailee.

”Voisiko toiminnassa syntyvää datamäärää hyödyntää muillakin tavoilla? Hankinta tehtäisiin toisella tavalla. Tilaaja ei määrittelisi etukäteen, mitä mitataan, vaan se voisi ostaa olemassa olevaa dataa tarpeidensa mukaan. Lohdullista on, että alalla on herätty asiaan ja digitalisaatiosta puhutaan paljon. Esimerkiksi standardointityötä on jo käynnistelty.”

Kauniaisten hanke on esimerkki siitä, miten Destia on lähtenyt toteuttamaan uutta strategiaansa.

Strategian kantava ajatus kehittää uusia palveluja ja liiketoimintaa yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa korkean lisäarvon suunnitteluun ja tiedon jalostamiseen keskittymistä sekä asiakastarpeesta lähtevien uusien palveluiden kehittämistä.

Kuva: Arto Kuskelin, kotialbumi

Arto Kuskelin

Vauhdikas vai harkitseva?
”Harkitseva. Vauhdikasta lajia kannattaa kokeilla, mutta hölmö ei tarvitse olla.”

Aamu vai ilta?
”Aamu. Iän myötä olen alkanut arvostaa säännöllistä kotielämää alati enenevässä määrin.”

Shakki vai tennis?
”Molempia on tullut harrastettua, mutta shakki. Pelaan tylsän insinöörimäisesti ajatellen aina muutaman siirron päähän.”

Mökille vai maailmalle?
”Työn puolesta saan reissata ihan tarpeeksi. Joten aina kun on mahdollisuus, niin mökille.”

Maalla vai vesillä?
”Vesillä ja jäällä ilman muuta jo harrastusteni puolesta. Sukset jalkaan, leija taivaalle ja tuuli vie.”

Destia sosiaalisessa mediassa

Facebook | 2.12.2021

Destia Oy

Katso Facebookissa