Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Talvikunnossapidon toimintaa koordinoidaan Destian Kelikeskuksessa

to 9. huhtikuuta 2020 12.37.00

Kun lumisade tai liukkaus yllättää, niin Destian kelikeskus hälyttää kunnossapitourakoitsijat aura-autoineen liikenteeseen ennalta sovitun ohjausmallin mukaisesti.

Merkittävä tuki Destian talvikauden kunnossapidolle on Helsingissä Ilmatieteen laitoksen yhteydessä toimiva Kelikeskus. Siellä päivystävät asiantuntijat arvioivat säätilan ja ajokelin kehittymistä satelliitti- ja tutkakuvien sekä tiesääasemien ja kelikameroiden tuottaman datan pohjalta. Sää- ja kelimuutoksista saadaan kentälle tietoa hyvissä ajoin.

– Ennusteiden perusteella luodaan toimenpidesuunnitelmat Destian vastuulla oleville kunnossapitourakoille. Äkillisissä säätilan muutoksissa teemme alueellisia ryhmähälytyksiä, jotka urakoitsijat kuittaavat vastaanotetuksi lähtiessään tekemään ohjeen mukaista tehtävää, kertoo kelikeskuspäällikkö Seppo Kaarto Destialta.

Osa hälytyksistä hoidetaan suoraan puhelimitse kunnossapitoa suorittaville urakoitsijoille, ja osa kulkee alueellisten työnjohtajien kautta.

– Koordinoimme myös urakoitsijoiden töitä ja aikatauluja niin, etteivät tienkäyttäjät huomaisi urakkarajojen olemassaoloa.

Kelikeskuksessa päivystäjät seuraavat kartoilta reaaliaikaisesti aura-autojen sijaintia ja kulkureittejä. Työn laatua seurataan aura-autojen tiedonkeruujärjestelmällä.

– Keliseurannan ja liukkaudenestoa koskevan toiminnan lisäksi teemme muun muassa tievalaistukseen ja muihin telematiikkalaitteisiin liittyviä päivystystehtäviä.

Tietoa jaetaan

– Tieliikenteen häiriötilanteissa, kuten onnettomuuksissa, välitämme tietoa kunnossapitourakoille kiertotietarpeista ja niiden kunnossapitotarpeista, Kaarto kuvaa.

Kunnat voivat hankkia esimerkiksi palvelun, jossa suositellaan liukkaudentorjunnan aloittamista, tai jossa kerrotaan, että lunta on tullut maahan tietty määrä.

Kelikeskus aloitti toimintansa 30 vuotta sitten 1991 Turun suunnalla. Tieliikelaitoksen yhteydessä toimineella keskuksella oli jo tuolloin käytössään tiesääasemia, joiden keräämien havaintojen pohjalta hälytyksiä tehtiin.

– Kelikeskuksen ja Ilmatieteenlaitoksen kumppanuussopimus syntyi vuonna 2002. Samalla Helsingin Kelikeskus siirtyi samoihin tiloihin Ilmatieteen laitoksen yhteyteen.

Kelikeskukselle havaintotietoa tuottavat pääteitten varsille sijoitetut kiinteät tiesääasemat ja kelikamerat. Tiedonsaantikanavana ITM Finlandin (Intelligent Traffic Management Finland) omistuksessa olevat laitteet ovat edelleenkin tärkeä osa etenkin talvihoidon ohjausta.

– Keskuksessa on henkilökuntaa tusinan verran, ja ympärivuorokautisia päivystyspalveluita tarjotaan syyskuun puolivälistä toukokuun puoliväliin. Kesäaikana, kun palveluita ei tarjota, keskuksen henkilökunta siirtyy esimerkiksi erilaisiin työnjohtotehtäviin työmaille, Kaarto kuvaa.

Destia sosiaalisessa mediassa