Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Ratarakentamista Pohjanmaalla

ti 7. kesäkuuta 2016 09.53.00

Junaliikenteestä tehdään ratatyömailla entistä nopeampaa, varmempaa ja joustavampaa. Toisen raiteen myötä sekä tavara- että henkilöliikenteelle saadaan enemmän kapasiteettia. Uusi kaksoisraide pelastaa päivän myös vikatilanteissa, sillä esimerkiksi turvalaite- tai sähköratavian sattuessa voidaan liikennöidä toista raidetta pitkin.

Eri liikennemuodoista rautateillä hiilidioksidipäästöt ovat vähäisimmät. Siten raideliikenteen suosiminen sekä tavaroiden että henkilöiden kuljetuksissa on tehokasta ilmastonmuutoksen hallintaa. Liikennevalinnoilla on suuri merkitys, sillä Suomen hiilidioksidipäästöistä viidesosa tulee liikenteestä. Raideliikenteen lisääminen ei kuitenkaan onnistu rajattomasti, ellei sen kapasiteettia myös lisätä.

Raideliikenteellä on suuri potentiaali kansallisen hiilijalanjäljen pienentämisessä. Suomella on asukasta kohden laskettuna Euroopan laajin rataverkko. Tavaraliikenteessä raiteilla kulki neljäsosa tavaraliikenteestä, mutta vain viisi prosenttia henkilöliikenteestä. Pohjois-Pohjanmaalla erityisesti Kokkolan sataman rahtivirta edellyttää nykyistä tehokkaampaa raiteiden käyttöä.

Raiteilla korjataan vanhaa ja tehdään uutta. Ensin rakennetaan uusi raide, jonne junaliikenne siirretään. Sitten aletaan peruskorjata vanhaa raidetta. Vanha tukikerros on ajan saatossa jauhautunut. Vanhalta ratapenkalta vaihdetaan koko rataa kantava tukikerros sekä suunnitelluilta osin eristys- ja välikerros. Samalla rikkinäiset pölkyt vaihdetaan uusiin.

Pohjois-Pohjanmaan raideliikennettä kohennetaan usealla rintamalla. Destia on pääurakoitsijana Kannuksen ratapihaan liittyvässä urakassa, jossa vastuut ulottuvat ensimmäisestä viivasta suunnittelupöydällä viimeisen pultin kiristämiseen. Siihen tarvitaan suunnittelijoita, rata-, katu- ja sillanrakentajia sekä sähkö- ja turvalaiteasentajia. Urakkaan on perehdytetty yli 1 500 ammattilaista. Osalla kyse on ollut viikonlopun asennustyömaasta. Päällystö on työmaalla koko kolmevuotisen urakan ajan.

Keväisin Pohjois-Pohjanmaalla on jouduttu asettamaan nopeusrajoituksia roudan takia. Tukikerroksen vanhasta sepelistä irronnut hieno kiviaines ja kerroksiin jäänyt vesi on jäätyessään aiheuttanut routimista. Liikennetärinä on jauhanut vanhan sepelin, joka on uusittava nykymääräysten mukaiseksi. Tämä auttaa pitämään radan geometrian oikeana. Samalla se vähentää kunnossapitotarvetta.

Destia Rail on osa laajempaa rataurakoitsijoiden yhteistä hanketta Sievi–Karhukangas -välillä. Siellä uusitaan radan päällysrakennetta. Osallistujat ovat kilpailijoita keskenään, mutta työmaalla kaikilla on yhteinen tavoite. Töitä tehdään sekä viikonloppuisin että arkisin. Viikonloppuisin junaliikenteeseen on järjestetty 16–24 tunnin katkoja, jolloin radan alus- ja päällysrakenne uusitaan. Siinä ajassa uutta rataa maapohjineen syntyy noin 200 metriä kerrallaan. Maat kaivetaan radan alta jopa kahden metrin syvyyteen saakka, joten aikaa turhiin taukoihin ei ole. Kun juna lähestyy, radan on oltava käyttökunnossa.

Destia sosiaalisessa mediassa