Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Profiili – Iso kuva

ma 15. lokakuuta 2018 00.09.00

Pitäisikö yritykset velvoittaa sitouttamaan hiilidioksidia?

Mika Anttonen on rakentanut tyhjästä miljar­dien eurojen liikevaihtoa pyörittävän pohjoismaisen energiayhtiön. Valtaosa St1:n tuloista syntyy fossiilisista polttoaineista. Paradoksaalisesti Anttonen käyttää näitä tuloja siihen, että fossiilisista polttoaineista voitaisiin joskus luopua.

– Aloin kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen vuosituhannen vaihteessa. Noista ajoista primäärienergian (jalostamattoman energian) kysyntä maailmassa on kasvanut kymmeniä prosentteja. Vuodesta 2000 vuoteen 2015 kysyntä kasvoi 10 miljardista 13,7 miljardiin öljyekvivalenttitonniin (energiamäärä, joka vapautuu poltettaessa tonni raakaöljyä). Lisäkulutusta tuli kumulatiivisesti yhtä paljon kuin öljyä käytettiin vuonna 2000, sanoo Mika Anttonen.

– Uusiutuvat energiamuodot ovat kasvussa. Mekin olemme kehittäneet tuuli- ja aurinkoenergiaa, biopolttoaineita ja geotermistä energiaa. Uusiutuvista energiamuodoista ei kuitenkaan tule pitkään aikaan ratkaisua ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi sähköntuotannossa ne kattoivat vuonna 2016 vain puolet maailman sähkönkulutuksen kasvusta.

St1 on käynnistänyt Marokossa hankkeen, jossa kokeilemme joutomaan muuttamista hiilinieluksi.

– Liikenteen vaikutuksista ilmastonmuutokseen ollaan huolissaan – ja hyvä niin. Silti esimerkiksi biopolttoaineilla ja sähköautoilla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää maksimissaan prosentin verran. Eikä sähköautojen osalta ole kunnolla tajuttu sitä, mitä teknologian laajentuminen miljoona- tai miljardikertaiseksi merkitsisi: akuissa käytettävä litium ja koboltti loppuisivat nopeasti.

– Ilmakehässä on sata miljardia tonnia ylimääräistä hiiltä, minkä vähentäminen on ehdottomasti tärkeintä isossa kuvassa ilmastonmuutoksen torjumisessa. Meidän on rakennettava hiilinieluja eli istutettava metsää. Öljy-yhtiö Shell on laskenut, että ylimääräisen hiilen sitomiseen tarvittaisiin ainakin 700 miljoonaa hehtaaria uutta metsää.

– St1 on käynnistänyt Marokossa hankkeen, jossa kokeilemme joutomaan muuttamista hiilinieluksi. Istutamme autiomaahan 500 hehtaaria metsää. Projekti on teknologisesti yksinkertainen. Kasteluvesi syntyy yhdyskuntajäte- ja merivedestä aurinko- ja geotermisellä energialla. Se on kustannustehokasta verrattuna vaikkapa siihen, että ostaisimme kiinalaisten ravintoloiden käytetyistä ruokaöljyistä valmistettua biodieseliä.

– Meidän on käännettävä päälaelleen tapa, jolla suhtaudumme energian kuluttamiseen ja ilmastonmuutokseen. Tarvitaan globaalia näkemystä keinoista hillitä ja hallita ilmakehän hiilidioksidimäärää. Hiilinielujen rakentaminen on järkevämpää kuin bioraaka-aineen osuuden kasvattaminen polttoaineissa. Yritykset kauppaavat päästöoikeuksia. Mitä jos olisimme velvollisia sitouttamaan hiilidioksidia?

Mika Anttonen

  • St1-konsernin hallituksen puheenjohtaja ja pääomistaja.
  • Energiatekniikan diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu (1992).
  • Harrastaa liikuntaa, muun muassa jääkiekkoa.
  • Tukee vuosittain vähävaraisten nuorten jääkiekkoharrastusta miljoonalla eurolla.

Destia sosiaalisessa mediassa