Pinnalla

Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki -projekti toteutetaan turvallisuus keskiössä

18.06.2019 14:40:00

Destian viestintäharjoittelija Venla Vuosalmi pääsi vierailulle Mikkeli-Nuutilanmäki -projektin työmaalle. Opastamassa oli työmaapäällikkö Aki Loikkanen.

Mikkeli-Nuutilanmäki on ensimmäinen osuus hankkeesta, jossa rakennetaan 22 kilometriä valtatietä Mikkelistä Juvalle. Projekti alkoi vuonna 2018 ja se valmistuu vuoteen 2021 mennessä.

Valtatie 5 on itäisen Suomen pääväylä, ja sitä pitkin kulkee päivittäin noin 7 800-13 300 ajoneuvoa. Tulevaisuudessa liikennemäärän on ennustettu kasvavan, ja vuonna 2040 tiellä uskotaan ajavan vuorokaudessa 10 600-17 900 ajoneuvoa.

Uusi tie rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään, joka erkanee suurimmillaan noin kolmen kilometrin päähän kaksikaistaisesta vanhasta tiestä. Loikkanen kertoo, että uudesta tiestä rakennetaan nelikaistainen, ja tien keskelle tulee keskikaide. Tämä lisää liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Hankkeella myös kehitetään Mikkelin ja Juvan välistä maankäyttöä.

Vastuullista työtä

Kun Loikkaselta kysyy parhaillaan tehtävistä töistä, hän toteaa: ”Olisi helpompi sanoa, mitä töitä tällä hetkellä ei tehdä – paalutusta”. Viimeaikaisia töitä ovat olleet räjäytykset, louhinnat, asvaltointi ja valutyöt. Vaativissa töissä on huomioitava monta asiaa: esimerkiksi siltatöissä tarvitaan sääsuoja kannen eristämisen ajaksi. Materiaaleja käytetään myös vastuullisesti, sillä esimerkiksi louhittua kalliota käytetään tien pohjana ja murskeena. Kiertotalous on järkevä ratkaisu myös kulujen kannalta.

Asukkaita ei tielinjan lähiympäristössä ole paljon, mutta kaikki alueen asukkaat huomioidaan joka tapauksessa hankkeessa erityisen tarkkaan. Loikkanen kertoo, että esimerkiksi räjäytysten aikaan asukkaita tiedotetaan ennakkoon joko viestitse tai soittamalla. Näin voidaan varmistaa, että ketään ei varmasti ole räjäytysalueella. Suurinta osaa asukkaista tiedotetaan Whatsapp-sovelluksen kautta viesteillä. Asukkaat on ryhmitelty asuinpaikan mukaan, jotta viestit tavoittaisivat juuri oikeat ihmiset.

Mikkeli-Nuutilanmäki -projektilla tähdätään turvallisuuden parantamiseen pitkälle tulevaisuuteen. Nuutilanmäki-Juvan, hankkeen toisen osan, rakentaminen aloitetaan tämän vuoden aikana. Koko Mikkeli-Juva -projekti maksaa arviolta 121 miljoonaa euroa. Hankkeeseen investoitu raha saadaan yhteiskunnalle takaisin hyöty-kustannussuhdekertoimella 1,82.

  


< Palaa takaisin