Pinnalla

Valtatie 5 on Destian yhteinen taidonnäyte

14.08.2018 09:42:00

Urakassa, jota rakennetaan välillä Mikkeli–Nuutilanmäki on mukana Itä-Suomen, Kiviaineksen, Kallion, Energiainfran, Asiantuntijapalveluiden ja Destia Engineeringin tositoimijoita.

Neitseelliseen metsämaastoon, kolmen kilometrin päähän vanhasta tiestä rakentuu vajaa 22 kilometriä uutta nelikaistaista valtatietä, kuusi eritasoliittymää ja 23 uutta siltaa. Myös yksi vanha silta kunnostetaan urakassa.

Työmaalla on yhdessä mietitty tavoitteet kassavirtaan ja työturvallisuuteen liittyen.

– Meillä on yhteinen projekti, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Jos joku sössii, kaikki kärsivät, nauraa työmaapäällikkö Jari Lievonen.

Kaikista työmaalla työskentelevistä huokuu hyvä fiilis. Työmaatoimistossa on yhden käytävän periaate, jossa kaikki työskentelevät samassa tilassa, ja apu on aina lähellä. Kun käytävällä tulee joku vastaan, hymyt ja tervehdykset näkyvät ja kuuluvat kauas.

Yksiköt auttavat toisiaan

Rakentamisen lisäksi Destian Asiantuntijapalvelut ovat tehneet sekä Mikkeli–Nuutilanmäen että jatkopätkän tiesuunnitelmat. Suunnittelu on tehty tietomallipohjaisesti, joten myös rakentaminen ja laadunvarmistus ovat mallipohjaisia. Talon panostus on vahva monella sektorilla.

Räjäytysten asiantuntijat työmaapäällikkö Esa Salonen ja työmaainsinööri Oskari Jantunen ovat ahertaneet kesän helteillä. Pahimpina päivinä työt on aloitettu aamuviideltä, jotta työt saadaan tehtyä ennen päivän kuuminta aikaa. 

Louhinnassa aikataulutukset ovat tärkeitä, sillä kaikkien on oltava selvillä, koska räjäytetään. Viikkoa aiemmin aikataulut pitää olla tiedossa ja WhatsAppit, tekstarit ja sähköpostit lentävät, kun räjäytyksistä tiedotetaan. Tuntia aiemmin aletaan varmistaa, että kaikki työntekijät ovat varmasti poissa louhinta-alueelta.

– Yhteistyö pelaa täällä hienosti. Työskentelemme kaikki samassa yrityksessä, joten meillä on yhteinen tilipussi ja toimisto. Kaikki ovat oman alan asiantuntijoita, ja tekeminen on leppoisaa, Salonen kertoo.
Jantusen mukaan apua saa muilta yksiköiltä aina tarvittaessa ja toisin päin. Yhdessä yksiköt myös miettivät, mikä on milloinkin paras tapa louhia.

– Vaikka meille, jokin louhintatapa olisi haastavampi ja veisi enemmän aikaa, mutta muita yksiköitä tapa hyödyttäisi suuresti, teemme työt yhteisen edun nimissä sillä haastavammalla tavalla, Jantunen selittää.

Yhteishengen luomista ja kehittämistä

Yhteishengen eteen tehdään tällä urakalla töitä: yhteisiä illanistujaisia ja yhteistä tekemistä on tarjolla halukkaille. Viitisentoista henkilöä asuu viikot projektin läheisyydessä, joten viikot vietetään samojen ihmisten kanssa. Yksi Mikkeli–Nuutilanmäki-urakan vahvuuksista on henkilöstön monipuolisuus: urakalla on töissä tasapuolisesti naisia ja miehiä, nuoria ja vanhoja, kokeneita ja harjoittelijoita. Kaikki oppivat toisiltaan, ja kaikki ovat yhtä tärkeä osa työporukkaa.

Hyvää fiilistä ja yhteishenkeä sekä tiedon vaihtumista ylläpidetään yhteisissä viikkopalavereissa, joissa on aina kaikki yksiköt mukana. Projektin edetessä yksiköt vaihtuvat ja poistuvat sitä mukaa, kun he saavat omat osuutensa valmiiksi. Nyt esimerkiksi käynnissä ovat louhinnat, syksyllä paikalle tulee Destia Engineering, joka tekee lyönti- ja porapaalutuksia ja loppuvaiheessa paikalle tulee energiainfran valaistuksen asiantuntijat.

Suunnittelun, rakentamisen ja louhimisen lisäksi urakalla kehitetään. Tällä hetkellä on käynnissä kahdeksan kehitysaihiota, joita testataan ja kehitetään koko projektin ajan tulevaisuutta ajatellen.

– Isoilla projekteilla on resursseja kokeilla erilaisia työtapoja ja materiaaleja. Haluamme koko ajan kehittää toimintaamme, ja antaa vinkkejä myös muille projekteille. Työt kannattaa aina tehdä parhaalla mahdollisella tavalla, Jari Lievonen päättää.


< Palaa takaisin