Pinnalla

Uratarina: Kemistin opinnoista siltasuunnittelijaksi

13.10.2016 09:17:00

Juha Jalonen
Suunnittelija
Asiantuntijapalvelut

MITEN SINUSTA TULI TOSITOIMIJA?

Alun perin minusta piti tulla kemisti. Ehdinkin jo aloittaa teknillisen fysiikan ja kemian opinnot Tampereen teknillisessä yliopistossa, kunnes vuoden opiskelujen jälkeen ymmärsin, että tulevaisuudessa odottava tutkijan ura ei ole minua varten. Onneksi koulun sisällä oli helppo vaihtaa rakennustekniikan opintoihin, joissa statiikka, rakennesuunnittelu ja siltatekniikka tuntuivat juuri siltä omalta alalta.

Kolmannen opiskeluvuoden lopussa etsin kesätyöpaikkaa siltasuunnittelun parista, ja sain koulussa järjestetyiltä yrityspäiviltä Destian siltasuunnitteluyksikköön kontaktin, joka sitten poikikin minulle kesätyöpaikan. Koko opintojeni loppuajan työskentelin Destialla osa-aikaisesti siltasuunnittelijana, jonka lisäksi tein myös erästä projektia osana diplomityötäni. Diplomityössäni selvitin betonisiltojen leventämistä koskevan Liikenneviraston ohjeen toimivuutta sekä tutkin levennysvalujen yhteydessä kutistumasta ja lämpöliikkeistä aiheutuvia pakkovoimia ja niiden haitallisten vaikutusten minimointia. Valmistumiseni jälkeen jatkoin siltasuunnittelijana vakinaisessa työsuhteessa.

MITÄ TYÖSI PITÄÄ SISÄLLÄÄN?

Siltasuunnittelu on pääasiassa toimistotyötä, jossa tärkeä rooli on matematiikan ja fysiikan osaamisella sekä selkeiden piirustusten ja laatuvaatimusten tuottamisella. Suunnittelijan vastuulla on luoda hyvät lähtökohdat laadukkaalle rakentamiselle, joka tekee sekä tilaajan, että käyttäjän tyytyväiseksi.

Olen viime vuosina tehnyt pääasiassa siltojen korjaussuunnittelua ja kantavuuslaskentoja, joten työnkuvani on jossain salapoliisin ja tiedemiehen välimaastossa. Salapoliisin siksi, että käytän paljon aikaa vanhojen siltarakenteiden tutkimiseen vanhoista piirustuksista, kuntotutkimusraporteista sekä itse paikan päällä vierailemalla. Rakenteiden kunnon selvittämisessä auttaa se, että olen suorittanut Liikenneviraston sillantarkastajatutkinnon. Korjaussuunnittelussa selvitetään myös vanhojen, osin huonokuntoistenkin siltojen ja uusien korjausrakentamisessa käytettävien materiaalien sekä menetelmien toimivuutta ja yhteensopivuutta.

Tiedemiesmäinen puoli työstäni tulee esille etenkin kantavuuslaskentoja tehdessä, kun selvitän laskemalla, kuinka paljon kuormitusta vanhat sillat ihan oikeasti kestävät. Kantavuuslaskentaa tehdään nykyään paljon, varsinkin kun hiljattain sallittiin 76-tonnisten ajoneuvojen kulkeminen tieverkostolla ilman erikoiskuljetuslupia. Vanhat sillat kun on usein suunniteltu 60-tonnisille tai pienemmille ajoneuvoille. Kantavuuslaskennoissa käytän apunani muun muassa tehokkaita FEM-laskentaohjelmia, joilla saadaan rakenteen rasitukset selville kantavuuden mitoittamista varten.

Suunnittelutyön lisäksi toimin Tampereen siltasuunnitteluryhmän ryhmäpäällikkönä sekä projektipäällikkönä korjaussuunnittelu- ja kantavuuslaskentaprojekteissa. Näissä rooleissa korostuu työni sosiaalinen puoli, kun olen vastuussa budjetin ja aikataulujen hallinnasta sekä yhteydenpidosta tilaajan ja suunnittelijoiden välillä. Lisäksi ryhmäpäällikkönä tehtäviini kuuluu huolehtia töiden tasaisesta jakaantumisesta koko ryhmälleni, jotta kukaan ei olisi ylityöllistettynä tai toimettomana. Siltasuunnitteluyksikössä suunnittelemme korjaussuunnittelun ja kantavuuslaskennan lisäksi uusia siltoja, telineitä ja varasiltoja sekä muita infran taitorakenteita, kuten meluseiniä, tukimuureja ja paalulaattoja. Olemme lisäksi aktiivisesti mukana Liikenneviraston asiantuntija- ja ohjetöissä.

MILLAINEN DESTIA ON TYÖPAIKKANA?

Destian Asiantuntijapalvelut on kuin itsenäinen suunnittelukonsulttitoimisto ison rakennusliikkeen sisällä. Meillä on käytössä kaikki tehokkaaseen työntekoon vaadittavat suunnitteluohjelmistot, joilla onnistuu FEM-laskenta, mitoitus, mallintaminen ja piirustusten tuottaminen. Suunnittelutyössä on lisäksi erityistä hyötyä siitä, että meillä suunnittelijoilla on läheiset suhteet Destian rakentajien suuntaan, jolloin saamme jo varhaisessa vaiheessa varmistettua suunnitelmiemme toteutettavuuden.

Suunnittelijoiden kesken etenkin meidän Tampereen toimistolla vallitsee hyvä yhteishenki, joka takaa eri suunnitteluosa-alueiden yhteistyön saumattoman sujumisen ja mutkattoman tiedonkulun suunnittelijoiden ja sidosryhmien välillä. Työnteko nuorekkaan ja samanhenkisen porukan kanssa on mukavaa joka päivä, ja välillä aikaa vietetään työkavereiden kanssa työajan ulkopuolellakin.


< Palaa takaisin