Pinnalla

Tieto on tärkeintä

07.06.2017 07:03:00

Destia Rail Oy:n Oulun toimipisteessä vastataan raideliikenteen kunnossapidosta Oulujoen Rautasilloilta aina Kolariin ja Patokankaalle saakka. Kaksi vuotta työparina työskennelleet työpäällikkö Antti Vierimaa, 32, ja työmaapäällikkö Henna Virtanen, 28, tekevät säännöllisiä työmaakäyntejä, mutta pääosin projektinjohtotyötä tehdään toimistopöytien ääressä.

– Esimerkiksi talotyömaalla työmaapäällikkö on se, joka on kirjaimellisesti siellä montun reunalla seuraamassa, että kaikki etenee varmasti sovittuun tapaan. Meidän tonttimme sen sijaan on maantieteellisesti hyvin laaja, sillä Oulusta Kolariin ja Kemijärven Patokankaalle on noin viidensadan kilometrin verran raiteita, työpäällikkö Antti Vierimaa sanoo.

Pitkät etäisyydet tekevät luotettavasta, tarkasta tiedosta tärkeän työkalun. Päätöksenteko useista eri lähteistä kertyvän tiedon perusteella on usein kuitenkin haastavaa. On osattava fokusoida oikealla tavalla.

– Henna löytää olennaisen siitä valtavasta tietomäärästä, mitä kentällä tuotetaan. Ennen varsinaisten työsuunnitelmien tekemistä täytyy nimittäin osata analysoida dataa ja katsoa nimenomaan oikeita asioita siitä valtavasta tietotulvasta, Antti Vierimaa toteaa.

Työpäällikön ja työmaapäällikön työnjako on selvä: Työpäällikkö vastaa kunnossapitoprojektista kokonaisvaltaisesti. Työmaapäällikön vastuulla on puolestaan kunnossapitourakan päivittäinen toiminta.

Käytännössä Antti Vierimaan ja Henna Virtasen työhuoneiden ovet käyvät työpäivän aikana tiuhaan tahtiin, sillä työpari vaihtaa mielipiteitä keskenään usein. Hennan takana ovat päivittäiset kuulumiset kentältä, kunnossapitourakoiden jokapäiväisestä arjesta. Antti puolestaan pitää Hennan ajan tasalla siitä, missä mennään kokonaisuuden kannalta taloudellisessa mielessä sekä miltä näyttää koko ratakunnossapitopuolen tulevaisuus laajemmin.

– Antti tuo meille aidosti tietoa ja hän osaa myös valita, miten kulloinkin asiansa esittää. Siitä syntyy työpaikalle hyvin positiivinen ilmapiiri. Sellainen tapa olla esimies on jotain, mitä haluan itsekin oppia, Henna Virtanen sanoo.

"Kun työn laatu on priimaa, luottamus syntyy helposti."

Antti Vierimaa painottaa, että työmaapäälliköillä on ratatöissä iso vastuu kannettavanaan: junaliikenteen turvallisuuden varmistaminen. Ja kun huoltoporukoiden arkityö sujuu hyvin, työpäällikkö voi keskittyä rauhassa kokonaisuuden hallintaan.

– Luottamus oman alaisen työn laatuun on tässä työssä kaikkein tärkeintä. Luottamus on tietoa siitä, että tarvittavat asiat tehdään kentällä oikealla tavalla ja oikealla intensiteetillä. Kun työn laatu on priimaa, tämän kaltainen luottamus syntyy helposti, Antti Vierimaa sanoo.


< Palaa takaisin