Pinnalla

Miesten töissä?

26.01.2018 10:00:00

Vaikka infra-ala suuren yleisön silmissä on miesvaltainen, meillä Destiassa työskentelee lukuisia naisia ratarakentamisessa, silta-, rakennus- ja tietyömailla, kunnossapidossa sekä viher- ja maisematöissä, tukitoiminnoista puhumattakaan. Rakennusalalla on töissä enemmän naisia kuin moni ehkä arvaisi. Oma esimieheni on nainen, ja hän vastaa useasta miljoonaluokan projektista.

Työpaikalla mieleen jää asenne, ei sukupuoli

Työurani varrelta on mieleeni jäänyt erityisesti kaksi ihmistä, jotka tulivat harjoitteluun Destiaan. Ensimmäistä työnjohtoharjoittelua suorittaessani saimme kesäharjoittelijaksi Jaanan. Kesän lopussa hän pyöritti ja peruutti kuorma-autoa sekä käytti ajoneuvonosturia vähintään yhtä hyvin kuin vuosikymmeniä alalla olleet kuljettajamme. Työskennellessäni vakituisena työnjohtajana palkkasimme vihertöihin Annin. Perehdytyksen jälkeen meillä lyötiin raivaussaha käteen ja päästettiin töihin. Tällä hetkellä Anni työskentelee vakituisessa työsuhteessa työnjohtajana samalla projektilla.

Molempia tositoimijoita yhdisti ennakkoluulottomuus ja halu oppia. Destiassa naiset ovat tasaveroisia tiimin jäseniä, ja ammattilainen on ammattilainen sukupuolesta riippumatta. Kokemukseni mukaan naiset infra-alalla ovat motivoituneempia kuin monet miehet ja taitavat fyysisen työn lisäksi usein myös kirjoittamisen. Motivaatio selittynee osittain sillä, että miesvaltaiselle alalle tullut nuori nainen haluaa näyttää pystyvänsä samaan kuin miehet, jopa enempäänkin. Kirjoitustaito on alalla tärkeä mutta valitettavan aliarvostettu taito: rakennusinsinööri tai -mestari, joka osaa tuottaa sujuvaa tekstiä ei ole itsestäänselvyys, vaan pikemminkin poikkeus.

Ei enää miesten, vaan kaikkien töitä

Toivoisin, että oppilaitoksissa tuotaisiin kaikille oppilaille ja opiskelijoille enemmän esille työmahdollisuuksia rakentamisen ja tekniikan aloilla. Infra-alalle kaivataan koko ajan harjoittelijoita, sillä työn oppii vain tekemällä. Nykyään infra-ala ei soita kovin monelle nuorelle kelloja tai herätä suuria tunteita. Alan olemassaolo muistetaan usein siinä vaiheessa, kun tietyöt hidastavat matkantekoa, mutta todellisuudessa infra-alalla pääsee vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä ja näkemään omien käsien jäljet arjessa. Rakennamme siltoja, louhimme tunneleita, pidämme teitä ja ratoja kunnossa sekä käytämme työssämme uusimpia digitaalisia työkaluja.

Me Destiassa luomme päivittäin toimivampaa maailmaa. Mielellämme kerromme alasta myös suoraan oppilaille, joten ottakaa rohkeasti yhteyttä.

Nuorille sukupuolesta riippumatta tahdon sanoa tämän: lähtekää rohkeasti ja ennakkoluulottomasti hakemaan kesätöitä ja harjoittelupaikkoja miehisiltä aloilta. Ehkä joku päivä kukaan ei enää puhu ”miesten töistä”.

ANTTI SORVALI

Työnjohtaja, Destia

Kirjoittaja työskentelee tienhoidossa Vt 12 Rantatunnelin isännöinti- ja hoidonjohtourakassa sekä Tampereen alueurakassa. Vapaa-aikana kirjoittaja antaa avopuolisonsa hoitaa kodin rakennus- ja remppatyöt, koska työkalut pysyvät tällä paremmin kädessä, ja hoitaa itse mieluummin puutarhaa.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään koulu-yritysyhteistyötä Destian kanssa, ota rohkeasti yhteyttä HRD-asiantuntija Henriikka Hyytiäiseen, henriikka.hyytiainen(a)destia.fi.


< Palaa takaisin