Pinnalla

Lue Destian ratkaisuista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi

10.03.2016 16:39:00

Osana Destian yritysvastuuohjelmaa osallistuimme viime vuonna FIBS:in järjestämään Master Class -valmennukseen, jonka tarkoituksena on auttaa yritystä tunnistamaan ekosysteemipalvelut, joihin sillä on yhteys ja joihin sen toiminnalla on vaikutus. Ekosysteemipalvelujen kartoittaminen edesauttaa riskien tunnistamisessa sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä. Koska toiminnallamme on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, ympäristöön sekä sidosryhmiimme, osoittautui valmennus meille erittäin hyödylliseksi.

Vuonna 2015 valmennukseen osallistuneiden yritysten tarinat sekä ratkaisut luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi on koottu FIBS:in "Yritysvastuun Uusi musta - Biodiversiteetti Master Class 2015" -julkaisuun. Julkaisussa Destian laatupäällikkö Kari Kotilainen toteaa mm. näin:

—Tulevaisuudessa biodiversiteetin huomioiminen tulee olemaan yhä tärkeämpi osa infrayrityksen toimintaa. Tahdomme kehittää toimintaamme ja saada alan viimeisintä tietoa ja osaamista käyttöömme. Tavoitteenamme on ympäristövaikutusten minimointi luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten hyväksi.

Lue lisää Karin ajatuksia Yritysvastuun Uusi musta -julkaisusta.


< Palaa takaisin