Pinnalla

Kivimies on luontomies

12.07.2017 11:02:00

Kivimies on luontomies –ajattelutavassa korostuvat Destian luontoarvot. Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille ja myös Destian toiminta vaikuttaa merkittävästi ympäristöön. Kiviainestoiminnassa ympäröivän luonnon huomioiminen on erityisen tärkeää ja Destia toimii kestävän kehityksen mukaisesti. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on pysyvä osa Destian kiviainestoiminnan suunnittelua, toteutusta ja jälkihoitoa. Perustan luo ISO 14 001 –standardin mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja yrityksen toiminta on aina sidoksissa voimassa olevaan ympäristölainsäädäntöön sekä säädöksiin.

Destia huomioi luontoarvot koko maa-ainesalueen elinkaaren ajan. Kasvillisuus häviää kiviainesalueiden ottoalueilta toiminnan ajaksi, mutta kasvillisuuden kehitys alkaa ottamisen päätyttyä aivan alusta. Ottaminen avaa alueelle uudenlaisen, avoimen ja paahteisen elinympäristön, jonne kasvillisuus pitkällä aikavälillä palautuu. Jo suunnitteluvaiheessa Destia huomioi jokaisen alueen erityispiirteet. Destia onkin saanut merkittävän tunnustuksen Euroopan kiviainesjärjestö UEPG:n Kestävän kehityksen –kilpailussa Brysselissä. Tunnustus annettiin Destian tekemästä työstä kalliosinisiiven korvaavan elinympäristön luomiseksi Ristenin kallioalueella Lohjalla.

Kivimies on luontomies –ajattelutavassa painottuvat kiviainestoiminnan ja ympäristön yhteensovittaminen sekä näkemys, että joskus kiviainestoiminta ja ympäristö voivat tukea toisiansa. Kiviaineksen ottotoiminnassa ympäristön huomioiminen on tietoinen teko. Destian tavoitteena on, että jokaisella alueella ainakin yksi paikallisesti huomionarvoinen laji hyötyy kiviainestoiminnasta.

Destia on ollut myös mukana maailman suurimmissa pönttötalkoissa, Ylen Miljoona linnun pönttöä –kampanjassa. Destia osallistui talkoisiin yli sadalla linnunpöntöllä, jotka lahjoitettiin eri puolille Suomea.


< Palaa takaisin