Pinnalla

Destia vahvisti rataliiketoimintaansa laitehankinnalla

13.06.2016 13:45:00

Destian uusin merkittävä laiteinvestointi on Plasser & Theurerin valmistama 09-475/4S raiteen- ja vaihteentukemiskone. Uusi kone parantaa Destian radankunnostus- ja rakennustöiden suorituskykyä sekä toimintavarmuutta ratatöissä vahvistaen Destian asemaa entisestään ratamarkkinoilla.

Ukoksi nimetty uusi raide- ja vaihdetukemiskone on 40 metriä pitkä sekä 144 tonnia painava ja se on varustettu jatkuvatoimisella satelliittirungolla sekä työjäljen viimeistelyyn tarkoitetulla keräävällä sepeliharjalla. Koneessa työskentelee yhdessä vuorossa kolmesta viiteen henkilöä kerrallaan.

– Radan kunnossapidossa käytämme Ukkoa raiteen ja vaihteiden geometristen virheiden korjaamiseen. Rakennusprojekteilla kone viimeistelee työt siirtämällä ja nostamalla millimetrin tarkkuudella raiteen tai vaihteet oikeaan asemaan sekä tiivistäen ja harjaten tukikerroksen, kertoo Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja Mikko Mäkelä.

Raide- ja vaihdetukemiskone soveltuu erinomaisesti nopeiden ratojen tuentaan rakentamis- ja kunnossapitotöissä. Tukemisella tarkoitetaan raiteiden alla olevan sepelin tiivistämistä sekä samalla raiteiden geometrian korjaamista siten, että junien kulkua häiritsevät pysty- tai sivusuuntaiset virheet saadaan oikaistua niin, että liikennöinti on sujuvaa ja matkustaminen miellyttävää. Raiteet joudutaan tukemaan aina uusia raiteita rakennettaessa sekä kunnossapitotyönä, esimerkiksi routavaurioiden korjaamiseksi.

Kouvolan asemalla 13.6.2016 järjestetyssä koneen esittelytilaisuudessa ratakone sai nimen. Destia Rail Oy:n toimitusjohtaja Mikko Mäkelä paljasti destialaisten äänestämän nimen toppakoneelle: Ukko. Vasemmalla kuvassa kalustopäällikkö Kalle Hyry.


< Palaa takaisin