Pinnalla

Asukastilaisuus Askolassa 7.3.2016

09.03.2016 10:28:00

Järjestimme Askolan Tiilään kylän asukkaille tiedotustilaisuuden 7.3.2016 koskien Fredsbergin alueen kivilouhoshanketta. Destian Kiviainesyksikön johtaja Pia Rämö sekä maa-ainespäällikkö Kari Lappalainen vastasivat tilaisuudessa asukkaiden huolenaiheisiin sekä kysymyksiin.

Kyläläiset ovat huolissaan mm. louhoksesta aiheutuvista mahdollisista raskasmetallipäästöistä vesistöön sekä muista luontoon vaikuttavista haitoista. Alueen uraanipitoisuus on niin alhainen, ettei se estä kiviainesten ottoa. Destia suorittaa kiviaineksen CE-merkinnän edellyttämät mittaukset kolmen vuoden välein, vaikka nyt jo tiedetään, että kiviaines alittaa raja-arvot. Olemme myös teettäneet selvityksen Suomen Luontotieto Oy:llä, ettei alueella ole suojeltavia luontotyyppejä eikä erityisiä luonnonolosuhteita.  

Asukkaita mietitytti myös louhoksesta aiheutuva melu, pöly sekä tärinä. Louhoksen melu ja sen leviäminen on selvitetty laskennallisesti, eikä ylityksiä pitäisi aiheutua ainakaan alkuvaiheessa. Ympäröivät kalliot toimivat myös melu- sekä pölyesteinä. Murskauksien jälkeen tehdään melumittaukset, joilla varmistetaan laskelmien paikkansapitävyys. Huoli tärinähaitoista on myös aiheeton, sillä lähin talo sijaitsee puolen kilometrin päässä.


< Palaa takaisin