Pinnalla

Uratarina: työkoneautomaatiota kehittämässä

27.04.2017 13:17:00

Mika Jaakkola
Kehittämispäällikkö
Liiketoiminnan kehitys ja tuotannon tuki

Miten sinusta tuli tositoimija?

Olen työskennellyt Destiassa vuodesta 2007 lähtien eli vuoden vaihteessa tuli kymmenen vuotta täyteen. Edellinen työpaikkani oli Oulun yliopisto, jossa toimin infra-alan rakentamisteknologian tutkijana ja kehityshankkeiden projektipäällikkönä. Jo silloin monissa kehitysprojekteissani Destia oli yhteistyökumppanina tai tilaajana, joten siirtyminen Destialla työkoneautomaation ja mallipohjaisen tuotannon kehittämistehtäviin sujui jouhevasti. Minut palkkasi Destian infrarakentamisen johtajana toiminut Hannu Kulju, jonka joukoissa infrarakentamisen automaatiota lähdettiin kehittämään ja ottamaan laajasti käyttöön. Silloin työkoneautomaatio ja mallien hyödyntäminen maarakenteiden toteutusvaiheessa oli alkutekijöissään ja oli palkitsevaa päästä edistämään uuden teknologian käyttöönottoa ja kehittämään toimintatapoja. Destialla ja monilla suomalaisilla teknologia- ja ohjelmistokehittäjäyrityksillä oli kova into ja halu saada työkoneautomaatiojärjestelmät toimimaan hyvin tuotannossa. Aluksi oli ongelmia esimerkiksi laitteiden kestävyydessä ja paikannuksen luotettavuudessa, mutta yhteistyöllä ne saatiin ratkaistua ja nyt työkoneautomaatio on laajasti käytössä Destian koko tuotannossa ja myös koko Suomen infratuotannossa.

Eräs hauska muisto työkoneautomaation käyttöönoton ajoilta on Kemin Vt4 moottoritiehanke, joka oli ensimmäinen suurhanke, jossa työkoneautomaatio otettiin laajasti käyttöön vuonna 2008. Silloinen Vt4 projektipäällikkö oli varsin epäileväinen uusien järjestelmien käyttöä kohtaan ja meinasi jo purkaa koko automaation kesken hankkeen, kun järjestelmissä oli teknisiä ongelmia tämän tästä. Asiasta väännettiin verbaalisesti kättä hänen kanssaan monet kerrat, kuitenkin aina hyvässä hengessä. Syksyllä 2010, kun projekti oli päättymässä, projekti valittiinkin Pohjois-Suomen paras rakennusteko -kilpailussa voittajaksi juuri työkoneautomaation käytön edistämisestä. Osallistuminen kilpailuun oli jäänyt projektipäälliköltä täysin huomioimatta ja kun hänelle alkoi sadella onnitteluja yhteistyökumppaneilta, soitti hän minulle hämmästyneenä ja iloisena, että mistä on kysymys.

Mitä työsi pitää sisällään?

Tällä hetkellä työni painottuu mallipohjaisen tuotannon kehittämishankkeiden suunnitteluun ja läpivientiin sekä tuotannon tukeen ja koulutukseen. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Destian infrarakentamisen alueyksiköiden, ICT:n ja teknologiakehittäjäyritysten kanssa. Normaali työpäiväni sisältää kehittämisprojekteihin liittyviä palavereita, nykyään Skypen ansioista vähemmän matkustelua kuin aiemmin. Uudet asiat pilotoidaan yleensä ensin suurhankkeilla, joiden pariin työnikin keskittyy. Antoisinta työssäni ovatkin uusien menetelmien käyttöönottopilotit, kun havaitaan että kehitetty menetelmä tai ohjelmisto on saatu toimimaan ja tuottaa hyötyä työmaalle. Kun menetelmä on havaittu toimivaksi, perehdytetään tekijät ennen laajempaa käyttöönottoa. Mallipohjaisen tuotannon kehittämisessä on käynnissä työkoneautomaation tuottaman tiedon hyödyntäminen toteuman seurannassa ja tuotannon ohjauksessa aiempaa kattavammin ja sitä varten kehitetään parhaillaan työkaluja.

Millainen Destia on työpaikkana?

Destia on työpaikkana hyvä ja kehitysmyönteinen. Yhteishenki T&K:n kehitystiimin ja Oulun toimiston väen kanssa on erinomainen. Yleensä tuotantoprojekteilla toimivat henkilöt suhtautuvat positiivisesti kehittämiseen, mikä helpottaa paljoni uusien asioiden käyttöönottoa. Toisinaan normaalia muutosvastarintaakin esiintyy, mikä on ymmärrettävää, kun resurssit ovat kiireisillä tuotantoprojekteilla tiukilla. Liiketoimintayksiköistä löytyy monia innostuneita työpäälliköitä ja mittauspäälliköitä, jotka toimivat kehityksen kärkinä ja vievät siten koko yrityksen osaamista eteenpäin. Destian mallipohjaisen tuotannon tositoimijat, työmaiden automaatio-operaattorit, ovat todellisia moniosaajia, joista voidaan olla ylpeitä. Destiassa on panostettu opiskelijoiden harjoittelun ja sitä kautta onnistuttu rekrytoimaan uusia tositoimijoita taloon kasvamaan. Kehityshankkeissa tehdään usein lopputöitä ja yksi osa työtäni onkin Oulun yliopiston rakentamisen opiskelijoiden diplomitöiden ohjaus.


< Palaa takaisin