Pinnalla

Uratarina: harjoittelun kautta työmaapäälliköksi

27.06.2017 15:47:00

Asko Lahti
Työmaapäällikkö
Itä-Suomen tulosyksikkö

Miten sinusta tuli tositoimija?

Valmistuin Tampereen ammattikorkeakoulusta keväällä 2013 infratekniikan koulutuslinjalta. Eri työpaikkavaihtoehtoja puntaroidessani otin yhteyttä Destian Jyväskylän seudun työpäällikköön, keneen minulla oli muodostunut alustava kontakti jo vuotta aikaisemmin työnjohtoharjoittelun haastatteluissa. Lisäksi minulla oli positiivinen mielikuva Destiasta yleisesti. Yhteydenotto kannatti, sillä sain paikan Jyväskylästä.

Koska kyseessä oli ensimmäinen työpaikkani Destialla, lähdimme aluksi liikkeelle määräaikaisella insinöörioppilaan harjoittelulla. Uskoin kuitenkin, että sitoutumalla kesäkauden työtehtäviin voisi jatkoa mahdollisesti olla luvassa ja onneksi näin myös tapahtui.

Kaksi ensimmäistä vuotta vietin Destialla alueurakoiden sekä rakentamisen parissa työnjohtotehtävissä ja kaksi viimeistä vuotta olen toiminut Keuruun alueurakan työmaapäällikkönä. Taaksepäin katsottuna viimeiseen neljään vuoteen on mahtunut monenlaisia työtehtäviä ja urakoita, jotka ovat pitäneet sisällään niin onnistumisen hetkiä kuin työelämään kuuluvia satunnaisia vastoinkäymisiä. Kuitenkin nämä ovat osaltaan kasvattaneet ja edistäneet omaa osaamistani.

Mitä työsi pitää sisällään?

Nykyinen työnkuvani pitää sisällään jokapäiväistä urakoitsijoiden ja oman henkilöstön työnohjausta, sopimuksien laatimista, työturvallisuusasioista vastaamista, sekä hankintojen ja urakoitsijaresurssien suunnittelua tulevaisuutta varten. Yhtä lailla on tärkeää tehdä päivittäistä yhteistyötä urakan tilaajan kanssa ja pyrkiä palvelemaan tienkäyttäjiä, jotka muodostavat hoitourakoiden asiakaskunnan. Tarjoamme palveluita myös urakka-alueella sijaitseville kuntasektorin asiakkaille. Pyrimme myös tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä yksikön sisällä ja jakamaan hyödynnettävää tietoa, sekä keskustelemaan eri menetelmistä ja vaihtoehdoista työn toteutuksessa.

Hoitourakan toteutuksen lisäksi pääsemme myös osallistumaan alueen rakennushankkeiden tarjouslaskentaan ja mikäli ajankäyttö sekä resurssit sen mahdollistavat, on niiden toteuttaminen hoitourakan sivussa myös mahdollista.

Edellä mainittujen ns. virallisten työtehtävien lisäksi olen ilokseni päässyt luomaan yksittäisiä sopimuksia tai urakoita pidempään kestäviä henkilösuhteita työhönsä sitoutuneisiin urakoitsijoihin sekä henkilöstöön.

Olen onnekkaassa asemassa siten, ettei minun ole tarvinnut eristää itseäni täysin käytännön työn tekemisestä ja olen näin ollen päässyt sivusta seuraamaan ammattitaitoisten ihmisten työskentelyä ja pyrkinyt hyödyntämään heiltä oppimiani käytännön asioita omassa työssäni.

Millainen Destia on työpaikkana?

Destialla saa vastuuta ja haasteita siinä määrin, kun niitä on valmis ottamaan vastaan. Tämän lisäksi Destia on kohdellut minua työnantajana reilusti ja osoittanut, että sitoutuneista työntekijöistä huolehditaan muutostilanteissa erilaisten työkiertojen avulla, niin yksikön sisällä kuin niiden välillä.

Tärkeänä asiana näen myös hyvän työyhteisön ja sen pääpiirteittäin positiivisen ilmapiirin, joka mahdollistaa riittävän avoimen keskustelun työyhteisön sisällä. Vuosien varrella on myös muodostunut mielikuva siitä, että työyhteisössä toimintaa ohjaavat arvot ovat kaikilla melko yhtenäiset ja itse arvostan sitä, että voimme seistä tarjoamimme palvelujen takana.

Uskon myös, että Destialla on olemassa ne resurssit, joiden avulla pystyn tulevaisuudessa kehittämään ammattiosaamistani. Tärkeää on, että työntekijä kokee pitkällä aikatähtäimellä kehittyvänsä, jotta työskentely säilyy mielekkäänä.


< Palaa takaisin