Pinnalla

Työturvallisuus tärkeässä roolissa ratatöissä

21.02.2017 08:21:00

Destian ratoihin liittyvät palvelut kattavat radanpidon koko elinkaaren kaikkialla Suomessa. Vastaamme yli puolesta Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta ja toteutamme ratarakentamisen hankkeita ympäri maan.

Työskentely rata-alueella on vaativaa ja tarkoin säänneltyä. Alueella saavat liikkua ja työskennellä vain rautatieympäristöön koulutetut, asianomaisen pätevyyden omaavat henkilöt – ja vain työtehtävien niin edellyttäessä. Destiassa onkin jo vuosien ajan panostettu ratatyöskentelyn turvallisuuteen, ja kehitys on ollut hyvä – vuonna 2016 radan työturvallisuudessa saavutettiin uusi ennätys tapaturmataajuudessa: 5,4.

– Yleisten turvallisuuteen liittyvien asetuksien ja määräysten tiukentumisella on tapaturmataajuuden kehityksessä tietysti osansa, esimerkiksi vaatimus silmiensuojauksesta on vähentänyt merkittävästi silmävammoja myös meillä. Turvallisuus on kuitenkin paljon kiinni ihmisten omista asenteista. Vuonna 2014 laadimmekin turvallisuusasenteiden kehittämiseksi suunnitelman, jonka vaikutukset alkavat näkyä käytännössä nyt. Esimerkit elävästä elämästä vaikuttavat paljon, onhan niihin helpompi samaistua kuin yleiseen käskyyn, kommentoi Destian radan turvallisuuspäällikkö Tero Hurtta.

Rata-alueella työskennellessä on huomioitava useita eri asioita, ja esimerkiksi sähkörata ja liikennöinti ratatyöalueen viereisellä raiteella ovat turvallisuusriskejä, ellei niihin suhtauduta asianmukaisesti. Ratatyömaalla urakoitaessa on myös varottava vahingoittamasta sähkörataan ja turvalaitteisiin liittyvää tekniikkaa, jotta rataliikenne ei häiriinny. Ratatöitä suunnitellaan hyvissä ajoin etukäteen ja työssä tulee ottaa huomioon useita eri seikkoja.

– Työ rata-alueella tehdään usein muun liikenteen ehdoilla, mahdollisimman vähän vaikuttaen liikenteeseen. Ratarakennusprojekteissa työskennellään raideliikenteen mahdollistamissa aikaikkunoissa, jolloin ratatyöalue suljetaan liikenteeltä. Näiden katkojen kesto vaihtelee, mikä korostaa suunnittelun roolia. Hyvä suunnittelu ennaltaehkäisee myös tapaturmia, kun jokaisella on tiedossa, mitä tehdään ja miten – ja kaverista pidetään huolta, jatkaa Hurtta.


< Palaa takaisin