Pinnalla

Uusia tositoimijoita siltarakentamiseen yhteistyön kautta

14.06.2017 14:32:00

Destia toteutti yhdessä Hyria aikuiskoulutuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä TE-toimiston kanssa sillanrakentajan koulutuksen tänä keväänä erinomaisin lopputuloksin. Yhdeksästä koulutuksen suorittaneesta sillarakentajasta kuusi rekrytoitiin Destialle tositoimiin heti koulutuksen päätyttyä ja myös muiden valmistuneiden työllistyminen on erittäin todennäköistä.

Työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille suunnattu koulutus alkoi maaliskuussa teoriaosuudella ja jatkui huhtikuussa tositoimilla Destian siltatyömailla. Koulutukseen osallistuneilta ei vaadittu alan ammatillista koulutusta, motivaatio ja kova halu tehdä töitä riitti. Hyria suunnitteli koulutuksen vastaamaan Destian tarpeita. Opiskelijat perehtyivät muun muassa työturvallisuuteen, toimintatapoihin, menetelmiin, kalustoon sekä ammattisanastoon. Koulutus sisälsi vanhojen rakenteiden purkamista, teline- ja muottitöitä, raudoitusta sekä betonitöitä. Lisäksi opiskelijat suorittivat tarvittavat pätevyyskorit.

Sillanrakennus- ja korjaus vaatii erityisosaamista, joihin perustutkinnosta saatava osaaminen ei riitä. Lisäksi väki eläköityy ja sillanrakennukseen sekä koko rakennusalalle tarvitaan runsaasti lisää osaajia lähivuosina. Ajatus koulutustarpeesta oli jo tunnistettu Destialla, Suomessa kun korjauskohteita riittää ja paljon rakennetaan myös uutta.

– Meillä on Etelä-Suomessa 15 tositoimijaa siltaryhmässä, joista osa alkaa lähestyä eläkeikää. Tähän saakka olemme kouluttaneet tarvittavat ammattilaiset itse, joten tämän tyyppinen koulutusyhteistyö oli ensimmäinen laatuaan Destialle. Hyria teki koulutuksesta helppoa, saumatonta ja kitkatonta, kertoo Destian työpäällikkö Jarmo Silvander.

Hyrian asiakasvastaava Merja Putus komppaa Jarmoa kertomalla, että koulutuksessa vallitsi erittäin hyvä henki sekä yhteinen päämäärä.

– Projektissa oli rakentava ote, kaikki sujui jouhevasti ja Destia piti sen, minkä lupasi, Merja toteaa tyytyväisenä.

Myös Destian HRD Manager Maija Kuurne piti koulutusta positiivisena kokemuksena. Hyria oli tehnyt erinomaista taustatyötä ja tiesivät minkälaista koulutusta tarjota Destialle. Hyrian hoitaessa rahoituskuviot sekä paperityöt, Destia pystyi keskittymään ydinliiketoimintaan sekä käytännön koulutukseen.

– Koimme, että meitä kuunneltiin oikeasti ja tarpeisiimme vastattiin, Maija kiittelee Hyriaa.

Myös työmailla opiskelijoita ohjannut Jarmo Silvander oli tyytyväinen koulutuksen antiin. Koulutus ylitti kaikki odotukset ja yllätti positiivisesti.

– Saimme juuri meidän tarpeeseemme sopivia ammattilaisia nopeasti. Toivoimme, että saisimme koulutuksesta edes yhden uuden tositoimijan, mutta saimmekin heitä yhden sijasta kuusi, Jarmo toteaa iloisena.

Lisätietoa:

HRD Manager Maija Kuurne, p. 050 524 8680, maija.kuurne(a)destia.fi
Työpäällikkö Jarmo Silvander, p. 0407007690, jarmo.silvander(a)destia.fi 

Kuvassa tuoreet tositoimijat Janne Salo ja Jari Rihu.

Kuva: Hyria aikuiskoulutus

Lue lisää koulutuksesta.


< Palaa takaisin