Pinnalla

Uratarina: työkierron kautta allianssihankkeisiin

12.05.2017 15:51:00

Saara Lehtonen
Työmaainsinööri
Länsi-Suomen tulosyksikkö

Miten sinusta tuli tositoimija?

Olen ollut Destiassa töissä jo pitkään! Valmistuin Espoon Otaniemestä yhdyskunta- ja ympäristötekniikan opintosuunnasta diplomi-insinööriksi alkuvuodesta 2003 ja saman vuoden kesäkuussa aloitin työt Tieliikelaitoksessa. Kiinnostuin juuri tästä työpaikasta, koska minulle tarjottiin silloin mielenkiintoista mahdollisuutta osallistua nuorten työntekijöiden työkiertopilottiin. Pilotissa oli ideana perehdyttää ja tutustuttaa nuori taloon tuleva työntekijä talon laaja-alaiseen tehtävätarjontaan kierrättämällä henkilöä suunnitelmallisesti noin neljässä eri tehtävässä parin vuoden aikana.

Aloitin työt pääkonttorissa silloisessa osaamisen kehittämisen tiimissä, josta suuntasin vuoden 2004 alussa projekti-insinööriksi Vt4 Lahti-Lusi -projektille. Suunnitellun työkierron aikataulu meni siinä vaiheessa uusiksi, koska sovimme heti, että hoidan projekti-insinöörin tehtävät koko projektin ajan eli vuoden 2005 loppuun asti. Viihdyin tehtävässäni, työporukassa ja työmaalla erittäin hyvin ja minusta alkoi tuntua siltä, että voisin syventää osaamistani. Varsinainen työkiertopilotti ehti jo loppua, kun siirryin vuonna 2006 seuraavalle suurprojektilleni Hakamäentielle Helsingissä. Talousvastaavan tehtävät vaihtuivat laatuun ja laatuasiat ovatkin olleet sen jälkeen pääasiallista tehtäväkenttääni.

Mitä työsi pitää sisällään?

Siirryin suurprojekteilta Destian keskitettyyn tarjouslaskentaan vuonna 2013. Päätehtäväni tiimissämme on laatuaineistojen laatiminen suurprojektien tarjouksiin. Tämäkin työ on projektityötä, tosin nyt projektini kestävät muutamia hektisiä kuukausia, kun aiemmin työmaalla suurprojektit kestivät muutamia vuosia. Suurprojekteissa tarjoustoiminta alkaa usein osallistumishakemuksen laatimisella. Osallistumishakemuksessa osoitetaan, että täytämme tilaajan esittämät soveltuvuuskriteerit osallistuaksemme varsinaiseen tarjouskisaan. Varsinaisessa tarjouskisassa laadimme yleensä sekä laatuaineiston että laskemme urakalle hinnan. Laatuaineisto laaditaan tiiviissä yhteistyössä varsinaisen suunnittelun toteuttavan organisaation kanssa, jotta laatusuunnitelmasta tulee parhaiten mahdollisesti voitettavaa urakkaa palveleva. Laatuaineiston sisältövaatimukset vaihtelevat hankekohtaisesti, mutta usein siihen kuuluu projektiorganisaation kuvausta, hankkeen aikataulutusta, laadunhallinnan ja raportoinnin kuvausta sekä mahdollisten erityistöiden työsuunnitelmien tekoa.

Tänä vuonna olen päässyt osallistumaan kahden allianssimallilla toteutettavan hankkeen tarjoustoimintaan. Allianssihankkeissa tarjouksessa ei tarjota urakalle hintaa, vaan tarjous perustuu kirjalliseen osioon, tilaajan kanssa yhteisiin kehitystyöpajoihin ja tarjottuun palkkiohintaan. Näissä tarjousprojekteissa olen vahvasti koordinoijan ja aikatauluttajan roolissa sen lisäksi, että tuen kirjallisen osion laadintaa. Usein allianssihankkeita tarjotaan tarjousryhmittymänä eli tarjouksen teossa on mukana muutaman eri yrityksen henkilöitä. Allianssikisassa menestymisen yksi tärkeä kulmakivi on se, että tarjousryhmän henkilöt tiimiytyvät ja oppivat vuorovaikuttamaan keskenään jo tarjousvaiheessa. Allianssin tarjoustoimintaan kuuluukin omia sisäisiä työpajaharjoituksia, joissa näitä taitoja opetellaan samalla, kun jalostetaan yhdessä tarjoukseen soveltuvaa aineistoa.

Millainen Destia on työpaikkana?

Parhaimpia puolia Destiassa on se, että täällä on mahdollista päästä monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Oma-aloitteiseen työkiertoon suhtaudutaan positiivisesti. Olen itse pitänyt erittäin arvokkaana kokemuksena suurprojekteilla työskentelyä. Vaikutuksen on tehnyt myös se, miten konkarit työmaalla aikanaan ottivat kokemattoman projekti-inssin vastaan.


< Palaa takaisin