Pinnalla

Kiviainesvarannoiden kartoittamisesta tarjouslaskennan pariin

13.02.2018 12:06:00

Petri Korkiakoski
Työmaainsinööri
Etelä-Suomi

Miten sinusta tuli tositoimija?

Minusta tuli tositoimija monien vaiheiden kautta. Tulin alun perin Destiaan kesätöihin Erikoisrakentamisen Kiviyksikköön vuonna 2010. Tehtäviini kuului kiviainesvarantojen kartoitus ja niiden määrälaskenta koko Itä-Suomen alueella Oulusta Uusimaalle. Omatoiminen ja vastuullinen työtehtävä sopi hyvin opiskelujen oheen. Vastaavissa tehtävissä toimin muutaman vuoden ajan ja lopulta sain vetääkseni koko projektin ja nelihenkisen tiimin. Merkkasimme muun muassa kaikki Destian ottoalueiden rajat montuille ja otimme käyttöön UAV-kopterin töitä helpottamaan.

Myöhemmin vaihdoin opiskelualaa teknilliseen yliopistoon. Sitä mukaa työtehtävät alkoivat muuttua ja pikkuhiljaa siirryin infrarakentamisen puolelle. Matkan varrella on tullut tehtyä monenlaisia kartoituksia, raportteja sekä jonkin verran talous- ja data-analyysiä. Myös diplomityöni tein Destialle vuonna 2015 infra-alan palveluiden tuotteistamisesta.

Talo oli ehtinyt siis tulla jo tutuksi ennen kuin sain vakinaisen paikan viime syksynä Etelä-Suomen tulosyksiköstä työmaainsinöörinä.

Mitä työsi pitää sisällään?

Tällä hetkellä työskentelen pääkonttorilta käsin tarjousten parissa. Urani ehdottomasti hienoin kokemus on ollut viimesyksyinen Raide-Jokeri -allianssin tarjousprosessi, jossa pääsin tekemään yhteistyötä Destian kokeneiden huippuosaajien kanssa. Oli ilo olla mukana innostuneessa ja motivoituneessa tiimissä usean kuukauden ajan, vaikka voittoa ei lopulta tullutkaan. Prosessissa korostui etenkin yksiköiden välinen yhteistyö ja tiedon siirtyminen toimijoiden ja ikäluokkienkin välillä. Jokaisella oli oma selkeä roolinsa laskennassa ja yhteispelillä saimme ratkottua monta haastavaa ongelmaa. Uskon, että tarjous oli erinomainen oppimiskokemus minun lisäkseni usealle taholle organisaatiossa ja yhdisti destialaisia uudella tavalla.

Raide-Jokeri tarjouksen jälkeen olen osallistunut pariin isompaan tarjousprosessiin. Hyvän projektin tärpätessä siirryn todennäköisimmin työmaalle työmaainsinöörin tehtäviin talouden saralle. Näiden ohessa ohjaan opinnäytetöitä ja kehitämme mm. opinnäytetyöarkistoa, jonka avulla Destiassa tehtävää tutkimusta voidaan ohjata keskitetysti ja opinnäytetöistä saatu tieto saadaan kaikkien siitä kiinnostuneiden ulottuville.

Millainen Destia on työpaikkana?

Destia on yllättänyt moneen kertaan joustavuudellaan ja avoimella työyhteisöllään. Henkilöstön urapolkuihin todella panostetaan ja kokemukseni mukaan ihmiset voivat vaikuttaa omiin tehtäviinsä ja sijoittumiseensa hyvin paljon. Ihmisistä paistaa hyväntuulisuus sekä rohkeus tuoda esiin ja kokeilla uusia lähestymistapoja. Moni tekee työnsä huolella, sitoutuneesti ja innolla, mikä edelleen motivoi muita tiimiläisiä. Destia on hyvä osoitus siitä, että työnteko voi olla myös hauskaa kiireenkin keskellä. Myös henkilöstöedut ansaitsevat kiitosta.

Kehitettävääkin löytyy, esim. perehdytystehtävissä ja toimintamalleissa näyttäisi olevan yhtenäistämisen mahdollisuuksia. Melko moni toimintamallin ja prosessin tekeminen on tekijän itsensä vastuulla, joten talotasolla toimintamalleja löytyy monenlaisia. Isossa talossa se on haaste ja mahdollisuus, sillä käytäntöjen kirjo on runsas ja niistä parhaiden kerääminen ja jalkauttaminen vie aikansa.

Parasta siis Destiassa on juuri jatkuva uuden oppiminen. Kukaan alalla ei yksin osaa tai tiedä kaikkea, mikä ruokkii jatkuvaa yhteistyötä ja avointa kommunikointia. Yhdessä tekemällä päästään pisimmälle.


< Palaa takaisin