Pinnalla

Destia palkittiin parhaat tietyöjärjestelyt -kilpailussa

29.09.2017 09:26:00

Liikennevirasto järjesti kesällä 2017 kilpailun, jossa haluttiin löytää parhaiten toteutetut tietöiden aikaiset liikennejärjestelyt. Ensimmäiseksi kilpailussa sijoittui Lahdentien siltojen korjaukset, jossa urakoitsijoina toimivat Destia ja Oteran.

Työmaiden tietyöjärjestelyissä arvioitiin selkeyttä ja toimivuutta, toteutuksen oikeellisuutta ja suunnitelmanmukaisuutta sekä järjestelyiden saamaa palautetta.

– Palkittujen työmaiden tietyöjärjestelyistä kannattaa ottaa mallia. Erityisesti nämä tietyömaat ovat huomioineet hienosti sen, kuinka työkohteen nopeusrajoitukset asetetaan järkevästi ja palautetaan normaalille tasolle heti kun se on mahdollista, kertoo liikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori Liikennevirastosta.

– Toinen selkeä oppi näiltä työmailta on se, kuinka työmaan aikana olevat kiertotiet tehdään. Työmaa pitää pystyä ohittamaan rajoituksen mukaisella nopeudella turvallisesti. Valitettavan usein kiertotiet on tehty todella jyrkiksi, sanoo Hopeavuori.

Kesällä järjestetyn kilpailun avulla haluttiin kannustaa työmaita kiinnittämään tarkempaa huomiota tilapäisten liikennejärjestelyiden tekoon. Hyvin toteutetuilla liikennejärjestelyillä voidaan vaikuttaa sekä työntekijöiden että tienkäyttäjien turvallisuuteen sekä liikenteen sujuvuuteen.

KOLME PALKITTUA TIETYÖMAATA PERUSTELUINEEN

1. PALKINTO: VT 4, LAHDENTIEN SILTOJEN KORJAUKSET (DESTIA JA OTERAN)

Vt 4:llä Mäntsälästä Helsinkiin päin siltakorjausten työmaiden suunnitelmat on onnistuttu tekemään huolellisesti vaativaan ympäristöön. Tietyöjärjestelyt ovat saaneet kiitosta muun muassa Moottori-lehden yleisönosastopalstalla.

2. PALKINTO: TAMPEREEN RAITIOTIEHANKE (RAITIOTIEALLIANSSI)

Tampereen raitiotiehanke on laaja kaupunkiympäristöhanke, jossa katuverkko on saatu pidettyä kuitenkin liikennöitävässä kunnossa ja opastukset toimivina.

3. PALKINTO: VT 21 KOLARI–KILPISJÄRVI (LEMMINKÄINEN)

Hyvin tehdyt suunnitelmat, lyhyet työkohdekohtaiset järjestelyt ja liikennöitävänä pidetty osuus siellä, missä työt eivät ole käynnissä.


Ensimmäisenä palkitulle annettiin 10 000 euroa, joka jaetaan puoliksi kahdelle työmaalla toimivalle urakoitsijalle eli Destialle ja Oteranille. Toiseksi sijoittunut työmaa palkittiin 3000 eurolla ja kolmanneksi sijoittunut 2000 eurolla.


< Palaa takaisin