Pinnalla

Työtä digitalisaation ytimessä

31.01.2018 09:12:00

Marko Virtanen
Automaatio-operaattori
Etelä-Suomi

Miten sinusta tuli tositoimija?

Aloitin maanmittaustekniikan insinöörin opinnot Metropolia ammattikorkeakoulussa vuonna 2012. Pääsin ensimmäisen opiskeluvuoden päätteeksi työharjoitteluun Destiaan, ja sain käytännön kokemusta mittaustöistä maastossa. Opiskelujen toisen työharjoittelun suoritin YIT:llä infrapalveluiden yksikössä, missä pääsin tutustumaan rakentamisen mittauksiin infra- ja toimitilarakentamisessa.

Valmistuin insinööriksi keväällä 2016. Destian väylärakentamisen yksikkö haki tuolloin automaatio-operaattoriharjoittelijoita. Työpaikan toimenkuva vaikutti mielenkiintoiselta, joten päätin hakea. Nyt työskentelen toista vuotta Helsinki-Vantaan lentoaseman asematason laajennustyömaalla.

Mitä työsi pitää sisällään?

Työni on digitalisaation ytimessä, ja se on monipuolista. Jokainen työpäivä on työtehtävien puolesta erilainen. Laadin koneohjausmalleja automaatiolla toimiville kaivinkoneille ja tiehöylille, valvon rakentamistyön laatua analysoimalla tarkemittaustietoja sekä suoritan tilavuus- ja määrälaskentoja. Koneohjausmallien avulla suunnitelman mukainen tieto saadaan konkreettisesti työmaan käyttöön. On hienoa, että työlläni on merkittävä vaikutus työmaan etenemiseen, laatuvaatimusten täyttämiseen sekä ylimääräisten kaivuutöiden, ja sen myötä ylimääräisten kustannusten ennaltaehkäisemiseen.

Työni on sekä sisä- että ulkotyötä, mikä tuo mukavaa vaihtelua. Maastossa tarkastan viikoittain työkoneautomaatiolaitteiden mittaustarkkuuden. Kesäisin keskityn täyspainoisesti työmaan palvelemiseen ja talvella työpäivät koostuvat seuraavan maanrakennuskauden töiden valmisteluista, osaamisen kehittämisestä sekä määrälaskentatyöstä.

Toimin linkkinä työmaan työkoneiden kuljettajien, työnjohdon, tilaajan edustajien ja suunnittelijoiden välillä. Lisäksi selvitän eteen tulevia työkoneiden laitteistojen vikatilanteita ja suoritan pienimuotoisia huoltotoimenpiteitä.

Millainen Destia on työpaikkana?

Olen päässyt työskentelemään Destialla suurprojektilla, mikä on ollut monella tavalla opettavaista. Suuren henkilöstömäärän ansiosta apua on aina ollut tarjolla ongelmatilanteissa.

On hienoa ja palkitsevaa, että työmaalla on paikalla monen eri rakentamisen osa-alueen asiantuntijoita, joiden työtä seuraamalla voi oppia uusia asioita rakentamisesta. Samalla voin oman osaamisalueeni vahvuuksilla palvella työmaan muuta henkilöstöä tarkastelemalla vaikkapa suunnitelmien ristiriitoja ja tekemällä erilaisia määräseurantalaskentoja määrätyin väliajoin.

Haluan olla mukana rakentamisen tietomallinnuksen ja työkoneohjausratkaisuiden kehitysaskeleissa sekä tietomallintamisen osaamisen kärjessä. Destia tarjoaa tähän mahdollisuuden.


< Palaa takaisin