Pinnalla

Keskustelua kumppanuuksista hyvässä hengessä

08.03.2018 12:53:00

Yhteisen kiertueen tarkoituksena oli nostaa keskusteluun niitä asioita, jotka huolettavat sekä ali- että pääurakoitsijoita. Tarkoituksena oli keksiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia ja parantavat kumppanuuksia tulevaisuudessa.

INFRA ry:n puheenjohtaja Nina Lindström kertoo, että ajatus kiertueesta heräsi INFRA Uusimaan pk-yrittäjien ja Destian johdon välisessä tapaamisessa keväällä 2017. Tapaamisen perusteella vuoropuhelua alan alihankintakäytännöistä haluttiin jatkaa ja ottaa mukaan keskusteluun myös alihankkijat.

Ongelmatilanteita tulisi ennakoida jo etukäteen ja miettiä toimintatapoja, joilla ongelmatilanteita ei ylipäätään pääsisi syntymään. Destian Etelä-Suomen tulosyksikön johtaja Minna Heinosen mukaan asiat selkiytyisivät, jos projektien alussa olisi aikaa puhua sopimusasiat ja ehdot kunnolla selviksi.

– Kun sopimukset ja aikataulut on tehty yhdessä ja ymmärretty, homma toimii, eikä sopimuksia tarvitse myöhemmin tulkita. Hyvällä sopimuksella ennaltaehkäistään ongelmia. Pidetään siis sopimusehdot järkevinä ja puhutaan, Heinonen listaa.

Heinonen toivoo, että aliurakoitsijat ja pääurakoitsijat tekisivät aidosti yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Aika ja raha ovat aina kortilla, mutta kumppanuudessa on kyse asioiden hoitamisesta yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.

Kiertue alkoi marraskuussa Vantaalta ja päättyi helmikuun alussa Ouluun. Minna Heinosen mukaan kiertue onnistui tuomaan isot ja pienet toimijat saman pöydän ääreen kehittämään alan tulevaisuutta ja tulevaisuuden kumppanuuksia.

Lue lisää INFRA ry:n sivuilta Nyt nostetaan kissa pöydälle -artikkelista

Kiertueesta sanottua


"Kiertue osoitti todeksi, että kasvokkain avoimesti keskustelemalla toistenäkökantoja kuuntelemalla ja toiveita huomioon ottamalla löydetään parhaiten kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut. Yhteistyö tarjousvaiheessa, automaation hyödyntäminen, maksu- ja muut sopimusehdot sekä kokouskäytännöt herättivät eniten keskustelua. Avoimella yhteistyöllä varmistamme infra-alan kehittämisen parhaalla mahdollisella tavalla."

- Minna Heinonen, Etelä-Suomen tulosyksikön johtaja

"Kumppanuudet ja niiden toimivuus on kaikkien osapuolien etu, varsinkin kun Pohjoisella alueella on lähiaikoina käynnistymässä merkittäviä projekteja. Mielestäni kiertue onnistui tavoitteessaan luoda avointa vuorovaikutusta. Syksylle suunnittelimme jo INFRA ry:n kanssa uutta tilaisuutta."

- Seppo Ylitapio, kunnossapidosta vastaava johtaja


< Palaa takaisin