Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Oppilaiden toiveet huomioitiin Toppelundin koulun suunnittelussa

ke 21. lokakuuta 2020 12.09.00

Destia suunnitteli toimivan ja turvallisen pihan Espoon Haukilahdessa sijaitsevalle Toppelundin koululle. Vuonna 1984 rakennetun alakoulun piha kaipasi päivitystä ja suunnittelussa otettiinkin huomioon sekä oppilaiden toiveet että opettajien palaute ja muuttuneet tavat käyttää piha-alueita esimerkiksi osana opetusta.

Projektissa Destia teki suunnitelmat koulupihan istutusalueista, leikkikentästä, sisäpihasta, katsomosta sekä päiväkodin puoleisesta pihasta. Suunnittelu saatiin valmiiksi huhtikuussa 2020, ja urakoitsija aloitti toteutusvaiheen toukokuun lopussa.

Projektin suunnittelussa huomioidaan maisemasuunnittelija Janika Poltinojan mukaan turvallisuus, joka varmistetaan esimerkiksi leikkivälineiden alle sijoitettavan turva-alustan riittävällä paksuudella.

Suunnitteluprojekti sisälsi paljon vuorovaikutusta loppukäyttäjien eli oppilaiden kanssa, jotta piha vastaisi heidän tarpeitaan.

- Teimme koululaisille kyselyn, mikä entisessä pihassa oli kivointa ja mikä oli epämieluisaa – oliko esimerkiksi pelottavia kohtia. Lisäksi kyseltiin, millaiset leikkivälineet olisivat mieluisimpia ja mitä koulun pihalle toivottaisiin, Poltinoja kertoo koululaisten huomioimisesta projektin suunnittelussa.

Kyselyssä tuli ilmi, että pihan mutaiset ja puuston aiheuttamat pimeät kohdat olivat epämieluisia lapsille. Myös esimerkiksi leikkivälineiden osalta Poltinoja toteutti erillisen kyselyn leikkivälinevaihtoehdoista, joista lapset saivat äänestää mieluisimmat.

Opetusta koulun pihassa

Suunniteltu piha muodostuu sekä avonaisesta että puustoisesta alueesta, ja koko piha on suunnattu kaikenikäisille lapsille. Avonaiselle alueelle valikoituivat metalliset, linjakkaat välineistöt ja tekonurmea, puustoiselle alueelle taas puisia ja luonnonpuuta matkivaa välineistöä ja turvahaketta. Pihalla halutaan jatkossa pitää erityistilaisuuksia kuten päättäjäiset, jonka vuoksi pihalle suunniteltiin myös esiintymisalue katsomolla.

- Rakennus muodostaa pienen sisäpihan, johon suunniteltiin istutuslaatikot, joihin oppilaat voivat itse istuttaa kukkia. Sisäpihalla on koulutuntien pitoon soveltuva pieni terassi ja kukkiva puu keskellä, Poltinoja lisää.

Opetuksessa voidaan projektin valmistuttua hyödyntää myös pihamaalauksia, joiden avulla voi harjoitella esimerkiksi laskutoimituksia ja hyppiä ruutua. Suunnittelussa otettiin huomioon lisäksi potkulaudat ja pyörät, joille tehtiin omat pysäköintipaikat koulun pihalle.

Kestävää ja joustavaa suunnittelua

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon pitkäjännitteisyys ja kestävyys: esimerkiksi uutta puustoa tulee alkaa kasvattaa jo ennen kuin vanha puusto kaadetaan. Näin ennakoidaan se, että vanhan puuston tilalla on jo kasvava puusto, eikä tilalle jää tyhjää aluetta. Suunnittelut tulee tehdä myös siten, että turvallisuus toteutuu käytännössä ja ylläpito on mahdollisimman helppoa.

Poltinoja muistuttaa kuitenkin, että suunnitelmiin voi tulla muutoksia:

- Suunnittelu ei yleensä lopu siihen, että suunnitelmat luovutetaan asiakkaalle. Monia asioita huomataan sitten, kun rakentaminen aloitetaan – aina voi tulla yllätyksiä. Vielä pari kuukautta koulun pihan rakentamisen aloittamisen jälkeen ratkaisimme urakoitsijan kanssa yllättävää ongelmaa, jota ei pystytty näkemään ennen rakentamista.

Kyseessä oli tammi, jonka ympäriltä tuli poistaa kiveys ja rakennekerrokset, jotta puun ympärille voitiin tehdä uudet kiveykset. Puun ympärillä maan alla olikin kaivonrengas, jonka tilalle piti keksiä toinen ratkaisu, jotta puu voi säilyä. Suunnittelijalle uusien ratkaisujen keksiminen on arkipäivää.

- Koulupihan suunnittelussa palkitsevinta on mahdollisuus osallistavaan suunnitteluun oppilaiden ja opettajien kanssa, jonka ansiosta lopputulos vastaa aidosti heidän tarpeitaan päivittäisessä käytössä, Poltinoja summaa.

Destia sosiaalisessa mediassa