Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Muuttuvaa maailmaa rakentamassa

ma 15. lokakuuta 2018 00.01.00

Kaupungistuminen muuttaa vauhdilla elinympäristömme ja tapaamme liikkua. Liikkumisen muodot monipuolistuvat, kun ­palvelutarjonta kasvaa mm. sähköautojen, -pyörien ja raideliikenteen myötä. Tämä vaikuttaa myös kaupunkirakenteeseen. Sähköautoilu vaatii kattavan latauspisteverkoston niin kaupungeissa kuin niitä yhdistävillä väylillä. Raideliikenteen pysyvyys innostaa sijoittajia panostamaan radanvarteen, mikä edesauttaa ja mahdollistaa kaupunkien kehittymisen. Usean kaupungin kasvu-ura on alkanut raideliikenteestä. Valtakunnallisesti toimiva, sujuva ja nopea raideyhteys on kaikkien etu, ja sitä toteutamme rakentamis- ja kunnossapitourakoissamme.

Kaupungistumisen myötä erilaisia toimintoja viedään entistä enemmän maan alle hyödyntäen kaiken käytettävissä olevan tilan sekä vapauttaen maanpäältä tiloja kaupunkilaisten käyttöön. Maanalaisten tilojen rakentaminen keskelle vilkasta kaupunkiympäristöä on jo nykyään osa lähes kaikkia rakennusprojekteja. Se vaatii erikoisosaamista, jossa yhdistyvät kallio-, pohja- ja insinöörirakentaminen. Kauppakeskus Redin maanalaiset tilat Kalasatamassa ja Siltasairaalan louhintatyöt Meilahdessa ovat esimerkkejä toteuttamistamme vaativista kaupunkikohteista pääkaupunkiseudulla.

Kestävä kehitys muuttaa rakentamista, eikä luonnonvaroja voi tuhlata samaa vauhtia kuin nykyisin. Osa kehitystä on kiviainesten korvaantuminen kierrätetyillä materiaaleilla. Hyvä esimerkki on myymämme ferrokromikuonasta valmistetut OKTO-rakennustuotteet, joilla säästetään ehtyviä luonnonmateriaaleja päällys- ja alusrakenteissa.

Yhteiskunnan toiminnan avaintekijöitä on tehokas ja huoltovarma energiainfra, jota mekin Destiassa rakennamme ja ylläpidämme. Syksyn pimetessä tositoimijamme pitävät myös huolen siitä, että valaistus on kunnossa ja toimii.

Destia sosiaalisessa mediassa