Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Mallipohjainen suunnittelu laajenee mallien visualisointiin ja laadunvarmistukseen

ke 4. marraskuuta 2020 07.53.00

Destialla mallipohjainen suunnittelu muodostaa perustan infrarakenteiden toteutukselle ja laadunvarmistukselle, mutta myös ylläpidon digitalisoinnille – laajasti ajateltuna kyse on koko yrityksen toiminnan tukimuurista.

Tähän kokonaisuuteen kehitetään nyt mallipohjaista visualisointia sekä tuotannon laadunvarmistusta.

– Mallipohjaisessa suunnittelussa ja sen visualisoinnissa on edetty pitkälle etenkin väyläpuolella, toisin sanoen teitten, katujen ja alueiden suunnittelussa sekä toteutuksessa, toteaa kehityspäällikkö Olli Planting Destian asiantuntijapalveluista, jossa hän vastaa paitsi ohjelmistojen ja toimintatapojen kehittämisestä myös tietomallikoordinaatiosta ja väyläsuunnittelusta.

– Edellä sanottu pätee luonnollisesti myös taitorakenteiden, siltojen, tukimuurien sekä muiden tie- ja katuverkolla tarvittavien erityisrakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Visualisointia myös geo- ja ympäristörakenteisiin

Kuluvana vuonna Destiassa on panostettu myös geo- ja ympäristösuunnittelussa käytettävien 3D-muotoisten mallien visualisointiin. Tilaajalle halutaan esittää mahdollisimman aito näkymä suunniteltavasta ratkaisusta. Suunnittelijoille visualisointi on mieluisaa työtä.

– Suunnittelukohteesta, esimerkiksi kaupungin keskeisestä puistosta tai kadusta voidaan toteuttaa korkealaatuinen esittelyvideo vaikkapa yleisötilaisuuksia varten, Planting kuvaa.

– Visualisointiin liittyviä asioita asiakkaat kysyvät meiltä yhä useammin, ja tähän tarpeeseen vastaamme uusilla työkalulla eli mallipohjaiseen suunnitteluun pohjautuvilla korkealaatuisilla havainnekuvilla ja videoilla.

Geosuunnittelun tueksi kehitetään myös mallipohjaista laadunvarmistusta yhdessä asiakkaan kanssa – väyläsuunnittelussa sellainen on jo käytössä.

– Visuaalisesta mallista asiakkaan on helppo tarkastaa suunnitelma ennen sen hyväksymistä. Voimme puhua isosta kehitysaskeleesta, sillä tähän saakka geosuunnitelmat on tarkastettu paperikuvien perusteella.

Koneautomaatiosta linkki valvontaan

Mallipohjainen suunnitelmien tarkastus toimii hyvin esimerkiksi infrapuolen suunnittele ja toteuta -hankkeissa. Hyväksytty malli siirretään Destian rakentamisyksikölle, joka toteuttaa sen työkoneautomaatiota hyödyntäen.

– Kun toteutusmalli on ladattu työkoneen automaatiosovellukseen, niin koneet voivat toteuttaa rakennettavaa pintaa sentin tarkkuudella.

Lopputuotetta koskevat toteumatiedot latautuvat automaattisesti Destian ja sen asiakkaiden yhteiskäyttöalustalle.

– Yhteiskäyttöalustan kautta suunnittelijat, rakentajat, asiakkaat, ulkopuoliset laadunvalvojat ja muutkin projektin sidoshenkilöt voivat reaaliajassa seurata työkoneautomaation tekemää laadun mittausta, ja todeta, vastaako rakennettu pinta suunniteltua pintaa.

Tämä mahdollistaa sekä korkeatasoisen ja läpinäkyvän rakentamisen.

– Asiakas näkee koko ajan mitä rakennetaan ja mikä on rakentamisen lopputuote. Tämän ei tarvitse arvailla, rakentaako urakoitsija todellakin sitä mitä on luvannut rakentaa, Planting sanoo.

Mallinnus mahdollistaa tarkemman kustannusarvion

Mallinnus tuottaa suhteellisen tarkat tilavuus- ja pinta-alamäärät, joiden perusteella voidaan laskea varsin tarkka kustannusarvio. Massojen tehokkuus kasvaa ja urakoitsija voi tehdä tarjouksensa pienemmällä riskivaruksella.

– Vastaavasti rakentamisvaiheessa, kun urakoitsija tekee toteumamittaukset rakennetusta pinnasta, pystytään laskemaan tarkat toteutuneet määrät pinta-aloina ja tilavuuksina.

Kokonaisvaltaiseen tilannekuvaan

Yhteiskäyttöalustat tukevat asiakasyhteistyötä. Alustan kautta niin asiakas kuin muutkin rakentamisen osapuolet voivat omatoimisesti tutkia lähtötieto- ja suunnitelmamalleja hankkeen aikana.

– Uudella tekniikalla saadaan kokonaisvaltainen kuva suunniteltavasta ja rakennettavasta alueesta. Maasto voidaan kartoittaa esimerkiksi 360-kameroilla sekä droneilla, ja kaikki tämä tieto saadaan myös asiakkaan nähtäville ja hyödynnettäväksi.

– Olemme hankkineet käyttöömme erittäin tarkkaa reaaliaikaista kinemaattista mittaustekniikkaa (RTK) hyödyntäviä droneja, joihin liitetty tekniikkaa tuottaa muutaman sentin tarkkaa laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoa.

RTK-droneja hyödynnetään muun muassa suunnittele ja toteuta -hankkeissa, kun halutaan tietää mikä rakentamisen tila kullakin hetkellä on.

– Dronella voidaan työmaa lentää läpi vaikkapa kerran viikossa, ja tuottaa siitä aineistoa asiakkaalle. Ilmakuvaukset tukevat erinomaisen hyvin esimerkiksi työnaikaista suunnittelua ja valvontaa, Planting kuvaa.


Suunnittelija käy myös työmaalla

Etenkin isojen ja vaativien kohteiden suunnittele ja toteuta (ST) -hankkeissa suunnittelijat voidaan sijoittaa työmaalle Big Room -työtilaan.

– ST-hankkeista saadun kokemuksen mukaan suunnittelijan mukanaolo työmaalla yhdessä rakentajan kanssa parantaa suunnittelun laatua ja nopeutta.

Planting on itsekin toiminut suunnittelijana ja tietomallikoordinaattorina Oulun moottoritien jatkohankkeella ”Valtatien 4 parantaminen välillä Kello-Räinänperä”.

– Se on ollut tämänhetkisen urani paras projekti. Saimme montun reunalla yhdessä rakentajan kanssa miettiä parhaita mahdollisia ratkaisuja, Planting selvittää.

Destian suurena vahvuutena Planting näkee sen, että saman katon alta löytyvät kaikki infran elinkaaren aikana tarvittavat toteuttamismahdollisuudet suunnittelusta kunnossapitoon.

–ST-hankkeissa tapahtuva suunnittelun ja rakentamisen tiivis yhteistyö mahdollistaa tehokkaan ja hallitun työvaiheesta toiseen etenevän laadunvarmistuksen ketjun, mikä tuottaa korkealaatuista rakentamisen jälkeä.

Osaamista ylläpidetään koulutuspaketeilla

Olli Planting pitää erinomaisena tapaa, jolla Destiassa huolehditaan osaamisen karttumisesta ja ylläpidosta.

Tietotaito pidetään yllä muun muassa talon sisäisillä koulutussuunnitelmilla ja -ohjelmilla. Etenkin uusien tulijoiden perehdyttämiseen ja asioiden haltuunottoon panostetaan mallikelpoisesti.

– Uuden työntekijän koulutus sorvataan tulevan työtehtävän mukaan. Suunnittelupuolella meillä on käytössä suunnittelusovellusten koulutuspaketteja, joita voidaan käydä läpi.

Myös mallipohjaisen suunnittelun alan käytännöt voidaan opettaa uudelle suunnittelijalle.

– Uuden työntekijän perehdyttämisessä käytetään tukena myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, mikäli siihen nähdään tarvetta.

Destia sosiaalisessa mediassa