Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Laadukasta suunnittelua

ke 24. helmikuuta 2016 00.00.00

Destian suunnittelutyön seitsemän faktaa

1. Aloituspalaverista se alkaa. Suunnittelijalle selviää, mitä asiakas haluaa, missä aikataulussa suunnitelman pitää val­­mistua ja millä tarkkuudella suunnittelutyötä tästä jatketaan. Aloituspalaverissa selvitetään myös asiakkaan tahtotila, joka tarkentuu suunnittelun aikana. Kun yhteydenpidossa on hyvä vuorovaikutus, tilaajan tieto ja kokemus suunniteltavasta kohteesta lisääntyvät jatkuvasti.

2. Aloituspalaverin myötä kootaan myös Destian omat rivit, ja hankkeen työryhmä pitää ensimmäisen kokouksensa. Osanottajien vastuut jaetaan eri osa-alueille ja aikataulut että tavoitteet käydään läpi. Hanke lähtee heti oikeaan suuntaan, kun kokonaisuus käy selväksi koko tiimille. Destian osaaminen on erittäin laaja-alaista, joten myös suunnittelutiimin ulkopuolisia asiantuntijoita konsultoidaan aina tarpeen tullen.

3. Suurimpia haasteita ovat realistisen aikataulun löytäminen ja oikeiden tavoitteiden asettelu. Usein aikataulu tarkentuu, kun esimerkiksi pohjatutkimusten toteutusaikataulu varmentuu. Jos hankkeisiin tulee aikataulullisia päällekkäisyyksiä, työryhmä jakaa töitä keskenään, tekee tarvittaessa pidempää päivää ja kuroo aikatauluja kiinni. Tiivis yhteydenpito on ensisijaisen tärkeää työryhmässä, kun aikatauluihin tulee muutoksia.

4. Tiedettä vai taidetta? Laadukas suunnitelma on itse asiassa molempia. Suunnitelman tulee vastata sekä tilaajan toiveita että standardien vaatimuksia. Vahvasti asiakaslähtöinen suunnittelutyö ei kuitenkaan ponnista pelkästään standardien vaatimuksista, vaan aina asiakkaan tarpeista. Lopulta nämä kohtaavat kustannustehokkaassa suunnitelmassa, joka on sekä helposti luettava että kaunis katsella.

5. Vuoropuhelu on tärkeää. Geosuunnitteluyksikön hankkeissa suunnittelumetodina ovat olleet ryhmäkeskustelu sekä tasa-arvoinen ja keskinäiseen luottamukseen perustuva vuoropuhelu. Välittömän vuorovaikutuksen ansiosta nuoret suunnittelijat oppivat kokeneemmilta aiempaa nopeammin. Ryhmäkeskusteluja voidaan käydä Skypessä, joten maantiedekään ei ole niiden este.

6. Kustannustehokkaampaan suunnitteluun ja asiakkaan toiveisiin on pystytty vastaamaan kehittämällä geosuunnittelussa mallipohjaista suunnittelua. Mallien perusteella on voitu erotella esimerkiksi käytettävissä olevat pohjarakentamisratkaisujen vaihtoehdot. Lisäksi on saatu numerotietoja pohjarakentamisen kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Samoista malleista on myös luotu teemakarttoja asiakkaan tarpeisiin soveltuvalla esitystavalla ja sisällöllä.

7. Kaikkea suunnittelutyötä ei tehdä työ- ja palaveripöytien ääressä. Usein suunnittelijan ratkaisut syntyvät vaikkapa saunan lauteilla tai aamupalapöydässä. Suunnittelutyö on haastavaa, mutta vaikeiden teknisten kysymysten ratkaiseminen on sitäkin palkitsevampaa. Työtä tehdään tiiviinä työryhmänä, ja myös onnistumisista iloitaan yhdessä. Niin tehdään, kun suunnittelutiimi on tehnyt sinnikkäästi ja sitoutuneesti työtä, ja tilaajalta saadaan spontaanit kiitokset hyvästä lopputuloksesta.

Destia sosiaalisessa mediassa