Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Laadukasta infraa

to 25. helmikuuta 2016 10.24.00

Pasi Kailasalo toimii tulosyksikön johtajana Destian Itä-Suomen tulosyksikössä. Mikä hänen näkemyksensä laadun merkityksestä Destian toiminnassa on?

"Meille Destiassa laatu on sitä, että toteutamme työt asiakkaamme kanssa sovitun mukaisesti kerralla valmiiksi – tehokkaasti, taloudellisesti, turvallisesti ja ympäristöä säästäen. Koko suunnittelu- ja toteutusprosessimme on laadukas. Niinpä kanssakäymisemme yhteistyökumppaneiden kanssa on asiallista, aidosti ratkaisukeskeistä, tuottavuuden parantamiseen tähtäävää ja sujuvaa. Näin saavutamme laadukkaan lopputuloksen, johon voimme olla yhdessä asiakkaamme kanssa tyytyväisiä.

Koska olemme iso talo, kiinnitämme erityishuomiota yhtenäiseen toimintaan. Kehitämme toimintatapojamme digitalisoidessamme liiketoimintaamme. Työskentelemme projekteissa, joten suunnitelmallisuus ja prosessimainen systematiikka ovat meille avaintekijöitä. Yhtenäiset toimintatavat varmistavat laadun palveluissamme ympäri Suomen. Ne myös tukevat organisaation onnistumista haastavissakin tilanteissa.

Mittaamme onnistumistamme palautteen, auditointien, johdon katselmusten sekä muiden arviointien avulla. Huolehdimme myös koko laaduntuotantoketjusta. Seuraamme alihankkijoiden kykyä vastata sekä asiakkaan että meidän laatuvaatimuksiin. Selvitämme havaittujen tai reklamoitujen poikkeamien syyt ja estääksemme poikkeamien toistumisen parannamme toimintaamme. Toimivampi maailma syntyy ratkaisuilla, joissa laatu on kohdillaan ja vastaa loppukäyttäjän odotuksiin."

Destia sosiaalisessa mediassa

Facebook | 2.12.2021

Destia Oy

Katso Facebookissa