Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Innovatiivisuutta turvallisuus edellä

ti 17. heinäkuuta 2018 10.42.00

Espoonlahden asemakuilua louhittaessa ilmeni tarvetta kantavien pilarien nurjahduspulteille. Pulttien tarve tuli tietoon sen verran myöhään, ettei poravaunua enää voitu käyttää maan tasolta. Siksi päädyttiin ratkaisuun, jossa poravaunua kannatellaan nosturin varassa. Tämä edellytti erityisen tarkasti suunniteltua nostoa ja kaikkien työmaalla toimivien henkilöiden saumatonta yhteistyötä.

Kun nostoa suunniteltiin piti miettiä tarkkaan nostotapa ja varmistaa, että poravaunu pysyy paikallaan. Lisäksi porarin ja apumiehen työturvallisuus, mahdollisten poikkeamien reaaliaikainen havainnointi ja työn mahdollinen keskeyttäminen suunniteltiin tarkasti.

Kaikki nostoon osallistuvat henkilöt perehdytettiin suunnitelmiin ennen varsinaisen työvaiheen aloittamista. Nostolava ankkuroitiin paikalleen seinämälle ja kiristettiin vasten seinämää. Nosturi kiinnitettiin ketjuilla nostolavaan, jottei se päässyt liikkumaan poratangon upotessa kiveen. Porari ohjasi poravaunua kuilun reunalta ja apumies työskenteli kuilun yläpuolelta lasketun henkilönostokorin kanssa lisäten ja poistaen poratankoja. Kaikki työmaalla olevat ihmiset olivat varoalueen ulkopuolella turvallisuussyistä.

Työvaihe saatiin muutamassa päivässä kunniallisesti päätökseen, eikä odottamattomia poikkeamia ilmennyt. Vankka ammattitaito ja luovuus takasivat hienon lopputuloksen ja työtavan, jota voidaan käyttää myös jatkossa.

Destia sosiaalisessa mediassa

Facebook | 19.7.2021

Destia Oy

Katso Facebookissa