Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Imatran vesivoimalaitos

to 17. syyskuuta 2015 09.58.00

Destia suunnittelee ja toteuttaa Fortumin Imatran vesivoima-laitoksen säännöstelypadon ja sen vesialueen peruskorjauksen vuosina 2015–2018.

Destian urakkaan Imatrankoskella kuuluu säännöstelypadon korjaus sekä yli kilometrin verran korjattavaa kivi- ja betonimuuria veden alla ja päällä.

Tietomallinuksen pohjalta tehtiin tarkat suunnitelmat koko projektista, jotta Destian suunnittele ja toteuta -urakka olisi tarkasti, tehokkaasti ja turvallisesti toteutettavissa.

– Kaikuluotainkuvien perusteella saadaan hyvä tieto vedenalaisten pintojen kunnosta suunnittelun avuksi, kertoo Destian työpäällikkö Ilkka Kaarakainen.

Vuonna 1929 valmistuneen säännöstelypadon ja reunamuurien vesivuodot injektoidaan erikoisbetonilla.

Se, miten hyvin lähes sata vuotta vanha pato oli aikoinaan rakennettu, yllätti destialaiset. Säännöstelypato heitti tarkkojen kaikuluotauskuvien perusteella ainoastaan kolme millimetriä pystysuunnassa.

Säännöstelypadolla säädellään vedenpintaa, jos vesi vuoksessa nousee liian korkealle. padon yleisönäytöksissä lasketaan viidentoista minuutin ajan vettä koskeen viisisataa kuutiometriä sekunnissa. Vapautuva energia vastaa yhden omakotitalon sähkönkulutusta vuodessa.

Urakka-alue on kuvattu veden alla kaikuluotaimella. Sen tiedostoista on muodostettu kaksiulotteiset kuvat. Kuvien perusteella saadaan tietoa vedenalaisten rakenteiden pintojen kunnosta.

Kuvatiedostoista pystytään ottamaan suurennoksia. Niiden avulla voidaan tarkasti suunnitella, mitä korjataan, ja miten.

Sukeltajat laskeutuvat turvahäkeissä suorittamaan korjaukset. Virtaukset ovat niin suuria, että työtä pystyvät tekemään vain koulutetut, erittäin kokeneet ammattisukeltajat.

Asiantuntijoina työpäällikkö Ilkka Kaarakainen ja työmaapäällikkö Jari Tirri Destiasta

Destia sosiaalisessa mediassa