Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

E18 Koskenkylä–Kotka

to 3. joulukuuta 2015 14.26.00

Destia on voittanut E18 Koskenkylä–Kotka-kunnossapitourakan.

Urakka sisältää 53 kilometriä moottoritietä sekä kahdeksan eritasoliittymää. Destia kunnossapitää E18 Koskenkylä–Kotka-hankkeessa rakennettua moottoritietä lokakuun alusta viiden vuoden ajan ympäri vuoden noudattaen elinkaariurakan laatuvaatimuksia.

Destia sosiaalisessa mediassa