Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Digitalisaatio infra-alalla

ke 5. lokakuuta 2016 07.57.00

Mitä digitalisaatio tarkoittaa juuri infra-alalla?

Destiassa digitalisaatio tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rakentamiseen tarvittavaa suunnitelmatietoa on palvelimilla, joihin ovat kytkeytyneet myös monet työkoneistamme. Esimerkiksi kaivamisessa käytettävät koneet voivat hyödyntää reaaliaikaista paikkatietoa, jolloin päästään lähes virheettömään toteutukseen.

Koneet tekevät myös jatkuvasti toteumamittauksia, mikä auttaa laadunvarmistuksessa.

Niin suunnittelijat, työnjohto kuin asiakkaatkin voivat kytkeytyä palvelimeen mobiililaitteillaan. Kaikilla osapuolilla on ajantasainen käsitys siitä, missä mennään. Tietoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös esimerkiksi huoltotoimenpiteissä.


kehittämispäällikkö Mika Jaakkola, Destia

Destia sosiaalisessa mediassa