Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Destia rakentaa Kalasatamasta Pasilaan -allianssihankkeessa kestävää kaupunkia

ke 16. joulukuuta 2020 10.05.00

Vuonna 2024 Kalasataman ja Pasilan väliä pääsee kulkemaan ratikalla, mikä liittää Kalasataman luontevaksi osaksi Helsingin kantakaupunkia. Lisäksi alueelle rakennetaan uusia kevyen liikenteen yhteyksiä. Seuraavan neljän vuoden aikana Destia tekee oman osansa Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen projektiallianssissa Sörkan spora. Hankkeen tilaajina ovat Helsingin kaupunki sekä Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL).

Projektiallianssissa asiakkaat ja palveluntuottajat suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhteisellä organisaatiolla jakaen riskit ja mahdollisuudet. Allianssimalli pääsee oikeuksiinsa monimutkaisessa ja laaja-alaisessa hankkeessa, sillä se mahdollistaa joustavuuden resursoinnissa ja sen avulla voidaan parhaiten hyödyntää osapuolten kokemus hankkeen toteuttamiseksi. Tiivis yhteistyö näkyy projektissa esimerkiksi toteuttajaosapuolten säännöllisessä työskentelyssä yhteisessä työtilassa eli Big Roomissa.

Hankkeeseen valikoituneet palveluntuottajat valittiin kaksiosaisessa tarjousvaiheessa, jossa mitattiin muun muassa ammattitaitoa ja yhteistyökyvykkyyttä.

Rakentamistapana tehokas tahtituotanto

Kokonaisuudessaan hankkeessa rakennetaan noin 4,5 kilometriä raitiotietä välille Nihti–Kalasataman keskus–Hermannin rantatie–Vallilanlaakso–Pasila. Lisäksi hankkeeseen kuuluu katu- ja viherrakentamista sekä kunnallistekniikan uudistamista.

Tässä hankkeessa hyödynnetään tahtituotantoa, jossa tehdään samanaikaisesti kaikkia tietyn osuuden työvaiheita, jotta osuus saadaan kerralla valmiiksi. Perinteinen rakennustapa mahdollistaa tarkan resursoinnin, mutta tahtituotannon avulla voidaan läpimenoaikaa saada lyhennettyä.

- Infran puolella tahtituotanto on haastavampaa, koska meillä ei ole stabiileja olosuhteita. Talorakentamisen puolella tahtituotanto on yleisempää, projektipäällikkönä hankkeessa työskentelevä Janne Korkalainen kertoo.

Kaupunkikehittäminen strategisessa keskiössä

Projektin valmistuminen on osa suurempaa suunnitelmaa, jossa joukkoliikennettä kehitetään entistä sujuvammaksi, osaksi Helsingin kasvavaa kestävän liikkumisen verkostoa. Uusi raitiotie luo nopean vaihdottoman yhteyden Kalasataman ja Pasilan välille ja yhdistyy Kruunusiltoihin Nihdissä. Kruunusiltojen valmistuttua yhteys palvelee ennusteen mukaan noin 24 000 matkustajaa vuorokaudessa.

Destian vahvuudet hankkeessa liittyvät monipuoliseen ja laaja-alaiseen osaamiseen haastavassa kaupunkiympäristössä. Myös vahva toteutus- ja ylläpitovaiheiden tuntemus ja osaaminen auttaa suunnittelemaan toimivia, viihtyisiä ja kestäviä kaupunkiympäristöjä.

- Ison allianssimallisen kaupunkikehityshankkeen toteuttaminen on merkittävä projekti, jossa pääsemme näyttämään taitomme samalla uutta oppien, Korkalainen painottaa.

Noin 70 prosenttia suomalaisista asuu jo kaupungeissa ja määrän odotetaan vain kasvavan. On siis tärkeää suunnitella ja rakentaa toimivaa infraa, joka mahdollistaa ihmisten liikkumisen, asumisen, työpaikkojen ja palveluiden rakentamisen sekä yhteiskunnan ja talouden kehittymisen. Kalasatamasta Pasilaan -tyyppiset suurhankkeet mahdollistavat sujuvan elämän kaupungin asukkaille.

Destia sosiaalisessa mediassa