Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Blogi: Älyliikenteen väylä vauhdittaa kunnossapidon kehitystä

ke 30. toukokuuta 2018 09.00.00

Tunturi-Lappiin luodaan Aurora-hankkeessa kansainvälisesti ainutlaatuinen älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus. Aurora-hanke koostuu neljästä alaprojektista: liikenteen automaatio, digitaalinen liikenneinfrastruktuuri, älykäs väyläomaisuuden hallinta sekä liikenne palveluna. Testialueella Muoniossa kymmenen kilometrin osuudella valtatiellä 21 Kolari–Kilpisjärvi testataan uutta teknologiaa autonomisen ajamisen kannalta haastavissa, mutta koko Pohjois-Euroopan ilmaston kannalta todenmukaisissa ajo-olosuhteissa.

Älytie varustellaan antureilla, jotka keräävät mittaustietoa automaattiajamisen ja väyläomaisuuden hallinnan tarpeisiin. Lisäksi testausekosysteemi tarjoaa tarkan paikannuksen ja tulevaisuuden 5G-mobiiliverkon palvelut. Älytie on tarkoitettu ensisijaisesti liikenteen automatisaation ja automaattiajamisen testausalueeksi. Samalla se on kuitenkin myös näköalapaikka kunnossapidon tulevaisuuden näkökulmasta. Testialueella tutkitaan, millaista teknologiaa ja osaamista vaaditaan jatkossa hoito- ja ylläpitopalveluilta, entä mitä mahdollisuuksia älyliikenne tarjoaa erilaisten liikenteen palveluiden tuottamiselle.

Työkoneautomaatio helpottaa aura-auton kuljettajan työtä

Kunnossapitopalveluiden kehittämisen kannalta älyliikenteen väylä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden mm. työkoneautomaation edistämiseen infran hoitopalveluissa. Vuonna 2018 toteutettavassa Infra Challenge -hankkeessa kehitetään ja testataan infrastruktuurin luomia mahdollisuuksia tehostamaan tiestön päivittäistä hoitoa, ylläpitoa ja ennakoivaa kunnon hallintaa.  Raskaan kuorma-auton lisälaitteiden toimintaa voidaan automatisoida tarkemman paikkatiedon ja ajoneuvoon saatavan informaation avulla. Tällä helpotetaan aura-auton kuljettajan työtä erityisesti pääteiden talvihoidossa tarvittavien lukuisten lisälaitteiden käytön osalta.

Kunnossapidon kalustoon välitetään jatkuvasti myös aiempaa enemmän työssä hyödynnettävää reaaliaikaista sää- ja keli-informaatiota.

Kunnossapidon kehittämisen lisäksi destialaiset ovat mukana Aurora-hankkeessa testaamassa värähtelytaajuusmittausten käyttöä mm. rengastutkimuksessa ja tien kunnon muutosten mittauksissa sekä polanteen muodostumisessa.

Alan yhteinen kunnianhimoinen hanke edistää kaikkien toimijoiden osaamista – infran tulevaisuus on mielenkiintoinen!

Oiva Huuskonen

Kehittämispäällikkö, kunnossapitopalvelut
Destia Oy

Destia sosiaalisessa mediassa